Puheenvuoro: Kehittämistyö on ammattikorkeakoulun vahvuus

Korkeakoulujen rahoitusmallia uudistetaan. Tähän liittyen Helsingin Sanomat (14.10.) selvitti ammattikorkeakoulujen keräämän ulkopuolisen rahoituksen osuutta niiden kokonaisrahoituksesta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sijoittui vertailussa vuonna 2017 ykköseksi 16,9 miljoonalla eurolla, mikä on yli neljännes kokonaisrahoituksesta.

Tällä on iso merkitys koko ammattikorkeakoululle, mutta erityisesti Mikkelille, jonka osuus ulkopuolisesta rahoituksesta on lähes puolet.

Mistä ammattikorkeakoulu sitten saa ulkopuolista rahoitusta? Osa siitä ansaitaan erilaisia palveluja myymällä, osa täydennyskoulutuksella. Myös koulutuksen ja osaamisen viennin merkitys on kasvussa.

Valtaosa valtion ulkopuolisesta rahoituksesta on kuitenkin eri lähteistä haettua tutkimus- ja kehittämisrahaa. Sen painoarvoa rahoitusmallissa ollaan korottamassa.

Kehittämishankkeita ei pyöritetä niiden itsensä vuoksi. Päinvastoin, hankkeet ovat vain välineitä löytää ratkaisuja juuri niihin haasteisiin, joita alueella ja yhteiskunnassa koetaan tärkeiksi.

Tällä hetkellä ammattikorkeakoulun tutkimustoiminta keskittyy Mikkelissä metsään ja ympäristöön, kestävään hyvinvointiin, yrittäjyyteen ja digitalisaatioon. Käytännössä lähes kaikissa hankkeissa on kumppaneina myös paikallisia yrityksiä.

Vaikuttavan kehittämistyön on oltava strategista ja pitkäjänteistä. Lisäksi tarvitaan rajallisten voimavarojen kokoamista, toimivia yhteistyöverkostoja ja eri kehittämisorganisaatioiden välistä järkevää työnjakoa.

Mikkelissä ammattikorkeakoulun tärkeimpiä yliopistokumppaneita ovat Aalto, Helsinki ja Lappeenranta. Merkittäviä paikallisia kumppaneita ovat puolestaan Esedu ja kaupungin kehitysyhtiö Miksei.

Ammattikorkeakoulu on viime vuosina pystynyt EU-rahoituksen vivutuksella toteuttamaan Mikkelissä mittavia investointeja oppimis- ja tutkimusympäristöihin.

Näitä ovat esimerkiksi puu-, talo- ja ympäristötekniikan laboratoriot. Uusin satsaus on hyvinvointilaboratorio Active Life Lab, joka toimii Saimaa Stadiumin yhteydessä. Avoimina kehittämisalustoina ne palvelevat koulutuksen ja tutkimuksen lisäksi myös suoraan alueemme yritysten tuotekehitystä.

Ulkopuolisen rahoituksen kasvu näkyy myös uusina työpaikkoina. Pelkästään Mikkelin kampukselle on tämän vuoden aikana rekrytoitu parikymmentä uutta tki-asiantuntijaa. Tutkimushenkilöstön määrä on noussut 120 päätoimiseen työntekijään.

Xamk on myös sitoutunut omalla osaamisellaan Mikkelin kaupungin elinvoimaohjelman mukaisten kehittämisalustojen rakentamiseen. Silti yhteistyötä ja dialogia on paikallaan vielä syventää. Esimerkiksi matkailun sisältöjen tuottamisessa ammattikorkeakoululla on varmasti nykyistä enemmän annettavaa.

Kahden maakunnan alueella ja neljässä kampuskaupungissa toimiva vahva Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu mahdollistaa eri osaamisalojen ja vahvuuksien yhdistelyn tavalla, joka synnyttää uutta - ja josta molemmat maakunnat voivat hyötyä.

Kalevi Niemi
kehitysjohtaja, vararehtori
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu