Puheenvuoro: Stadiumin taustavoimat perustelevat kiisteltyä kaarreratkaisua: Kallistukset olisivat tulleet liian kalliiksi

Mikkelissä vihitään maaliskuussa 2018 käyttöön liikunnan ja tapahtumien monitoimiareena Saimaa Stadiumi. Yhdessä jäähallin ja raviradan kanssa Kalevankankaalle on näin syntymässä ainutlaatuinen kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaa vahvistava kokonaisuus.

Saimaa Stadiumi valmistuu ensi keväänä Mikkelin Kalevankankaalle.
Saimaa Stadiumi valmistuu ensi keväänä Mikkelin Kalevankankaalle.

Saimaa Stadiumi antaa uudet puitteet tapahtumien järjestämisen lisäksi muun muassa lentopallolle, koripallolle, salibandylle, voimistelulle, kiipeilylle ja yleisurheilulle. Lapsille ja perheille tarkoitettu SuperCorner on seudullamme pitkään odotettu ja toivottu aktiviteetti.

Monitoimiareenan yhden yksityiskohdan eli 225 metriä pitkän juoksuradan kaarteiden kallistuksista on viime viikkoina käyty jonkin verran julkista keskustelua. Jotta kallistuksiin liittynyt päätöksenteko, perusteet ja kallistusten merkitys kokonaisuuden kannalta nähtäisiin oikeassa valossa, on paikallaan kerrata muutamia tosiasioita.
Saimaa Stadiumia ylläpitävän osakeyhtiön pääomistus tulee ensimmäiset 16 vuotta olemaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoululla (Xamk). Se on sijoittanut hankkeeseen alkupääomana viisi miljoonaa euroa. Lisäksi neljän kaupungin eli Mikkelin, Kouvolan, Savonlinnan ja Kotkan omistama Xamk on taannut rakentamista varten otetun lainan.
Osakassopimuksen mukaisesti osake-enemmistö siirtyy Mikkelin kaupungille vuonna 2032. Suomen Nuoriso-opisto on monitoimiareenan kolmas omistajataho. Kullakin omistajalla on edustus yhtiön hallituksessa. Saimaa Stadiumi ei siis omistuspohjansa vuoksi ole Mikkelin kaupungin konserniyhtiö.
 
Ammattikorkeakoululle Saimaa Stadiumi on osa Mikkelin kampusta. Sinne sijoittuu uutta koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa lippulaivanaan hyvinvointilaboratorio Active Life Lab. Lisäksi se tarjoaa ensiluokkaiset liikuntamahdollisuudet Mikkelin kampuksen yhteensä 3800 opiskelijalle ja ammattikorkeakoulun henkilöstölle. Uskomme, että investointi parantaa myös Mikkelin kaupungin imagoa ja lisää sitä kautta ammattikorkeakoulun vetovoimaa.
Saimaa Stadiumi on ennen kaikkea tapahtumakeskus ja monitoimiareena. Siinä missä Suomi kaupungistuu ja kansainvälistyy, myös liikunta- ja urheilutottumukset muuttuvat. Viihdeliikunta, tapahtumat, konsertit, matalan kynnyksen lajit sekä erityisryhmien ja seniorikansalaisten laaja liikkuminen ovat hankkeen kulmakivi niin toiminnallisesti kuin liiketaloudellisesti.
Kokonaisuuden suunnitteluvaiheessa järjestettiin useita eri lajiliittojen sekä paikallisten urheiluseurojen kuulemisia. Luonnollisesti myös kaupungin koulutoimen tarpeet ja toiveet otettiin tilaratkaisuissa huomioon.

Hankkeen eteenpäin vieminen käytettävissä oleva pääoma huomioon ottaen on vaatinut myös valintoja. Niistä päätettäessä on vaakakupissa painanut erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet, lajien harrastajavolyymi ja kokonaisuuden toimivuus. Valintoja on myös ohjannut tavoite hallita riskejä sekä saada areenasta liiketaloudellisesti kannattava ja omillaan toimeen tuleva.
Hyvin onnistuneessa urakkatarjouskilpailussa investointi saatiin mahtumaan 18,7 miljoonan euron sovittuun raamiin. Urakkaan ei sisällytetty kallistettavia juoksukaarteita, joiden hydrauliikka olisi upotettu lattian alle, koska tarjouskilpaan osallistuneet seitsemän eri urakoitsijaa hinnoittelivat ne tarjouksessaan keskimäärin 1,5 miljoonaan euroon. Kallistukset olisivat siis lisänneet rakentamiskustannuksia lähes 10 prosentilla, jolloin omistajien olisi pitänyt tehdä vastaava lisäpanostus hankkeeseen.
 
Urakkapäätöksen jälkeen selvitettiin vielä siirrettävät kaarreratkaisut. Myös ne jouduttiin hylkäämään teknisistä, urheilullisista ja toiminnallisista syistä. Tästä huolimatta Saimaa Stadiumi luonnollisesti parantaa oleellisesti myös juoksun ja muun yleisurheilun harjoittelumahdollisuuksia Mikkelin alueella.
Kaikki rakentamiseen ja eri lajien olosuhteisiin liittyvät päätökset ja valinnat on Saimaa Stadiumi Oy:n hallitus tehnyt yksimielisesti.

Jyrki Koivikko
Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Kalevi Niemi
Saimaa Stadiumi Oy:n hallituksen puheenjohtaja