Puheenvuoro: Yritykset luovat työtä ja hyvinvointia myös Mikkelille

Mikkelin kaupunki on pyytänyt lausuntoja Mikkelin kaupunkistrategiaan 2018—2022.

Mikkelin Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Lausunto on toimitettu kaupungin johdolle. Uskomme ja toivomme, että sillä on myös vaikutusta tuleviin linjauksiin.
Antamamme lausunnon lisäksi haluamme tuoda yleiseen keskusteluun joitakin lausuntoon liittyviä näkökulmia.

Mikkelin Yrittäjät muistuttaa tutkimusten ja selvitysten korostavan, että kunnan hyvinvointi, vetovoima ja elinvoima syntyvät elinkeinoelämän toiminnasta. Yritykset luovat työtä ja hyvinvointia.
Mikkelin on oivallettava pk-yritysten merkitys kunnalle. Kaupungin on syytä ottaa entistä vakavammin huomioon pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet. Kaupungin on oltava nopea, joustava ja ymmärrettävä yrityksiä asiakkaina.
Tutkimuksissa on osoitettu, että yritysilmapiirillä on suora vaikutus yritystoiminnan kehittymiseen alueella. Kaupunki vaikuttaa päätöksentekonsa ja organisaationsa toiminnan kautta siihen, kuinka yritystoiminta Mikkelissä kehittyy.
Yritysilmapiiri on merkittävä yritysten toiminta- ja kasvuedellytyksiin vaikuttava tekijä ja siihen kaupunki voi vaikuttaa merkittävästi omalla toiminnallaan. Yrittäjät odottavat kaupungilta aluetalouden merkityksen ymmärtämistä ja huomioimista, yritysvaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa sekä vuoropuhelua hankinnoissa.
 
Muistutamme myös, että tutkimukset tai selvitykset eivät tue ajatusta, että panostukset peruspalveluihin erityisesti lisäisivät kunnan tai alueen vetovoimaa. Suomessa peruspalvelut ovat kaikkialla niin hyvällä tasolla, että se on jo kansalaisten perusoletus. Mikkeli ei kilpaile muiden paikkakuntien kanssa peruspalveluilla vaan työpaikoilla. Muuttoliikettä kuntaan synnyttävät työpaikat. Mikkeliin ei muuteta työttömäksi, ihmiset muuttavat työn perässä.
Mikkelin Yrittäjät on jo pitkään esittänyt huolensa Mikkelin paisuvasta kaupunkikonsernista ja konsernivelasta. Yrittäjiä kummastuttaa, mistä tulee se ajatus, että kaupunkikonsernin on kiihtyvällä vauhdilla kasvatettava liiketoimintaansa ja millä erityisillä vahvuuksilla Mikkelin kaupunki olettaa menestyvänsä liiketoiminnassa yksityisiä yrityksiä paremmin?
Näihin kysymyksiin tulevassa strategiassa tulee vastata. Syksyn aikana keskustelussa ollut kaupungin palvelurakenneselvitys on jäämässä näpertelyksi. Selvitys kattaa vain emokaupungin toiminnan ja näyttää kulminoituvan keskusteluksi kouluverkosta. Kaupunkikonsernin toiminnasta ja etenkin velasta merkittävä osa on konserniyhtiöissä, jotka edelleen ovat jäämässä selvityksen ulkopuolelle.
   
Julkiselta sektorilta vaaditaan uudistumista. Sen ei tarvitse pitää kaikessa kiinni perinteisistä rooleistaan, vaan se voi vapauttaa tilaa myös vetäytymällä tai asettumalla uusiin rooleihin. Kaupungin tulee ottaa oikea rooli mahdollistajana ja pidättäytyä omasta liiketoiminnasta.
Mikkelin kaupunkistrategian keskiöön ja kärkeen on nostettava hyvinvointia ja työpaikkoja sekä elinvoimaa tuova elinkeinoelämä. Tulevaisuuden kunnat menestyvät tekemällä asioita eri tavalla kuin muut. Mikkeli on juuri hyvän kokoinen ketterille kokeiluille, joilla voi testata kuinka asiat voi hoitaa toisin ja erottua muista kaupungista ja kunnista.

Jarmo Kemppainen        
puheenjohtaja
Mikkelin Yrittäjät ry