Puheenvuoro: Halpuuttaminen vaarantaa Suomen kokonaisturvallisuuden

Winland-hanke (winlandtutkimus.fi) on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, joka tarkastelee Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta tutkimuksen ja tulevaisuusskenaarioiden avulla.

Winland-hanke (winlandtutkimus.fi) on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, joka tarkastelee Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta tutkimuksen ja tulevaisuusskenaarioiden avulla.
Tutkimuskatsauksessa todetaan, että kokonaisturvallisuuden tarkastelu edellyttää kokonaisvaltaista ja tavoitteellinesta yhteistyötä, jolla saadaan tuloksia aikaan. Mikäli ajattelu ei täytä näitä kriteerejä ja optimoidaan vain jotain osa-aluetta kiinnittämättä huomiota sivuvaikutuksiin, kokonaisturvallisuuden toteutuminen vaarantuu ja ongelmakohdat jäävät huomioimatta.
Winland-hanke tarkastelee erityisesti eri toimijoiden välisen yhteistyön perustana olevaa resilienssiä eli toimintakykya vaikeissa tilanteissa. Resilienssille on ominaista, että sitä on tarkasteltava ja siihen vaikuttavat toimenpiteet tulee suunnitella sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.

Resilienssin ja sitä kautta kokonaisturvallisuuden kannalta pahin vaihtoehto on, että jonkin yhteiskunnan kannalta tärkeän ketjun tai prosessin yksi osapuoli keskittyy omien tavoitteiden lyhyen aikavälin optimointiin muiden kustannuksella. Erityisesti tämän tyyppiset tilanteet korostuvat ruokaketjussa, jossa ketjun epätasapaino mahdollistaa lyhytnäköisen toiminnan keskittyneen valta-aseman avulla.
Winland-hankkeen laatimilla tulevaisuuskuvilla on luotu tietoisuutta pitkän aikavälin muutostekijöistä ja uhkista, jotka eivät näy organisaatioiden päivittäisessä toiminnassa. Tulevaisuuskuvat antavat mahdollisuuden testata yhteiskunnan resilienssiä erilaisissa tulevaisuuden olosuhteissa sekä miettiä eri toimijoiden roolia siinä.
Hanke on laatinut ns. Failand (fail + land) -tulevaisuuskuvat, jossa ruoka on yhtenä tekijänä. Keskeisiä kriittisiä tekijöitä ruoan osalta ovat globaalit ruokakriisit, ilmastonmuutos, elintarvikeketjun vastuullisuus, keskitetyn tuotanto- ja jakelujärjestelmän haavoittuvuus, suomalaisen ruoantuotannon ja -jalostuksen ylläpitomahdollisuudet, eriarvoistuminen, huoltovarmuus sekä ruoanjalostus- ja jakelukapasiteetin varmistaminen.

FAO:n eli YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan ruokaturvaan kuuluu ruoan määrä ja saatavuus, ruoan hankintamahdollisuudet, tarjonnan jatkuvuus sekä ruoan hyödyntäminen. Suomen ruokaturvan heikkouksiksi Winland -hanke listaa mm. pohjoisen ja eristyneen sijainnin, riippuvuuden tuontipanoksista, kotimaisen ruoantuotannon kannattavuushaasteet ja arvostuksen laskun sekä liikakulutuksen ja hävikin.
Winland -hankkeen tulokset vahvistavat suomalaisen elintarvikeketjun ongelmat. S-ryhmän halpuuttamiskampanja täyttää kaikki kokonaisturvallisuutta ja resilienssiä murentavat tunnusmerkit. Suomalainen ns. kilpailulainsäädäntö on ikävä kyllä mahdollistanut myös ao. viranomaisten samansuuntaisen toiminnan.

Halpuuttaminen on esimerkki yhteiskunnan kannalta elintärkeän ketjun yhden toimijan harjoittamasta osaoptimoinnista muun ketjun kustannuksella. Kovassa kilpailutilanteessa muut kauppaketjut joutuvat seuraamaan perästä, jolloin ne osaltaan ruokkivat tätä negatiivista kierrettä.
Kuluttajan kannalta lyhytnäköinen ja edelleen marginaalinen hintojen alentaminen saattaa tuntua yksittäisellä kauppareissulla mieleiseltä. Vaikka vanha ja kliseinen vertaus pakkasella housuun pissaamisesta saattaa kuulostaa naiivilta, se pätee tähän kohtaan pelottavan hyvin. Kaupan keskusliikkeet eivät nimittäin edelleenkään harjoita hyväntekeväisyyttä, eivätkä varsinkaan rahoita sitä itse.

Vesa Kallio
toiminnanjohtaja
MTK Etelä-Savo

Anssi Mehtälä

Anssi Mehtälä

Kommentoi artikkelia

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.