Puheenvuoro: Diakin toimipaikkoja ei olla karsimassa

Diakin rehtori esitti kolmen kampuksen mallia, jossa kampukset olisivat sijainneet Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Vaikka ministeriökin tuki mallia, Diakin hallitus päätti toisin. "Haasteet ovat edelleen Diakin edessä ja ratkaistavissa", rehtori-toimitusjohtaja Tapio Kujala kirjoittaa.

Länsi-Savo on kirjoittanut Diakonia-ammattikorkeakoulun tulevaisuustyöstä.

Tasan kaksi vuotta sitten Diakin hallitus päätti käynnistää tulevaisuustyön. Siihen patistivat monet havainnot, kuten ikäluokkien pieneneminen, korkeakouluverkoston tiivistyminen ja korkeakoulujen yhdistymiset sekä julkisen rahoituksen supistuminen.

Sysäyksenä toimi myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin auditointiraportti Diakin laatujärjestelmän toimivuudesta. Sen myötä hallitus halusi vahvistaa Diakin osaamista ja laatua kilpailukyvyn takaamiseksi.

Hallitus analysoi vuosien 2017 ja 2018 aikana selvityksiä, ministeriön korkeakouluvision suuntaviivoja, rahoitusmalleja, ammattikorkeakoululakia sekä muuttoliiketutkijoiden aineistoja kampustemme alueprofiilista nuorten ikäluokkien osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteluissa kävi selväksi, että Diakilta odotetaan rakenteellisia kehittämisavauksia.

Hallitus vastaanotti myös lausuntoja laajasti eri sidosryhmiltä. Henkilöstölle esiteltiin skenaariovaihtoehtoja Diakin rakenteesta. Yhteisessä työskentelyssä henkilöstö löysi kolme toimintamallia: nykyinen viiden kampuksen, kolmen kampuksen ja yhden kampuksen malli.

Marraskuun puolivälissä tulevaisuustyö lähestyi vaihetta, jossa oli aika tehdä päätöksiä. Laaja-alaisen tulevaisuustyön lopputulemana esitin hallitukselle muun muassa, että saatamme loppuun Diakin nykyisen tulevaisuustyön sekä käynnistämme tarvittavat toimet, jossa Diakin toiminta varmistetaan itsenäisenä ammattikorkeakouluna.

Osaaminen ja laatu olisivat vahvistuneet isompien kampusten myötä ja Diakin kilpailukyky olisi lujittunut vuosittaisista opiskelijasisäänotoista.

Esityksessäni perusteluna oli, että Diakin tulevaisuustyön valmistelun ja toteutuksen tulee tähdätä siihen, että Diakin kilpailukyky opiskelijoista paranee ja Diakin osaaminen sekä laatu kansainvälisenä korkeakouluna vahvistuvat.

Esityksen mukaisesti uusi toimintamalli oltaisi otettu käyttöön syyslukukaudesta 2020.

Esitykseni pohjana oli kolmen kampuksen malli siten, että kampukset olisivat Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Miksi näin?

Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja pääkaupunkiseutu ovat muuttoliiketutkimusten pohjalta ainoita alueita, jossa nuorisoikäluokat kehittyvät lähivuosikymmeninä positiivisesti ja muuttoliike alueille on suotuisa. Näin turvattaisiin Diakin vetovoima.

Tampereen seurakuntayhtymä ja kaupunki olisivat monella tavalla vahvistaneet Diakin kirkollisen ja yhteiskunnallisen työn vaikuttavuutta. Osaaminen ja laatu olisivat vahvistuneet isompien kampusten myötä ja Diakin kilpailukyky olisi lujittunut vuosittaisista opiskelijasisäänotoista.

OKM ilmaisi tukevansa tätä muutosta. Se olisi myös vahvistanut valmiutta Diakin laatujärjestelmän auditointeihin.

Esitin tulevaisuustyön jatkamista edellä mainitulla tavalla, mutta Diakin hallitus näki, että tulevaisuustyötä tulee jatkaa neljän ilmansuunnan strategian pohjalta kuulemalla systemaattisesti kaikkia omistajia ja keskeisiä sidosryhmiä yksituumaisuuden rakentamiseksi.

Tämä tarkoittaa, että kampusrakenteeseen ei ole näköpiirissä muutoksia. Opetus ja muu toiminta kampuksilla jatkuu kuten ennenkin. Tulevaisuustyötä kuitenkin jatketaan hallituksen päätöksen pohjalta jatkamalla sidosryhmien kuulemista. Haasteet ovat edelleen Diakin edessä ja ratkaistavissa.

Tapio Kujala
toimitusjohtaja, rehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu