MTK:n liitot: Maanomistajien ja ympäristön asemaa parannettava kaivoslain uudistuksessa

"Esimerkiksi Etelä-Savossa maakunnan strategiset kärjet ovat metsä, vesi ja ruoka, joille kaivostoiminta voidaan nähdä enemmän uhkana kuin mahdollisuutena."

Kai Skyttä

Arkiston ilmakuvassa Parocin Näträmälän lopetettu kaivosalue Etelä-Karjalassa.
Arkiston ilmakuvassa Parocin Näträmälän lopetettu kaivosalue Etelä-Karjalassa.

Itä-, Keski- ja Kaakkois-Suomen MTK-liitot edellyttävät, että kaivoslain uudistuksessa otetaan huomioon sen vaikutukset maanomistajiin, maaseudulla elinkeinotoimintaa harjoittaviin sekä maaseudulla vakituisesti ja vapaa-ajalla asuviin.

MTK-järjestöjen tiedotteessa todetaan, että kaivostoiminnassa on tapahtunut selkeä muutos viime vuosina. Järjestöjen mukaan kaivosteollisuuden aktiivisuus on lisääntynyt erityisen voimakkaasti Järvi-Suomen vesistöisillä alueilla, joka vastaa liittojemme toiminta-aluetta.

Tiedotteessa huomautetaan, että alueella on runsaasti sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta ja luontoon perustuvaa yritystoimintaa. Esimerkiksi Etelä-Savossa maakunnan strategiset kärjet ovat metsä, vesi ja ruoka, joille kaivostoiminta voidaan nähdä enemmän uhkana kuin mahdollisuutena,

MTK:n mukaan esimerkiksi Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon tämänhetkiset matkailustrategiat asettavat tavoitteeksi Saimaan alueen nostamisen Suomen kolmen merkittävimmän matkailualueen joukkoon Helsingin ja Lapin rinnalle.

Kaivostoiminnan vaikutukset eivät rajoitu vain kaivoksen avaamiseen

MTK:n tiedotteessa todetaan, että kaivosteollisuuden ja viranomaisten, kuten Tukesin taholta viestitään, että malmien etsintä harvoin johtaa kaivoksen avaamiseen ja, että prosessi vie vuosia, jopa vuosikymmeniä.

Tiedotteen mukaan nämä perustelut eivät kuitenkaan poista maanomistajiin kohdistuvaa painetta, vaan päinvastoin lisäävät sitä.

MTK Etelä-Savon, MTK Kaakkois-Suomen, MTK Keski-Suomen, MTK Pohjois-Karjalan ja MTK Pohjois-Savon tiedotteessa vaaditaan, että kaivoslain uudistuksessa on välttämätöntä parantaa maanomistajien ja vesialueiden omistajien asemaa suhteessa omistamaansa maahan ja vesialueisiin sekä elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytyksiin. Järjestöjen mukaan kaivostoiminta ei enää jatkossa voi olla toimiala, jolle jo olemassa olevat muut elinkeinot ovat alisteisia.