Vuotuinen verkkokalastuskieltoaika Saimaalla ei pitene, sanoo Jari Leppä – Ministeri pitää rajoitusalueen laajentamista perusteltuna

Uutta kalastusasetusta Saimaalle valmistelleen työryhmän raporttiin sisältyy 35 erilaista toimenpidettä, joilla voidaan vähentää saimaannorpan kalanpyydyskuolleisuutta.

Timo Seppäläinen

Valtioneuvosto antaa saimaannorppien suojelemiseksi uuden kalastusrajoitusasetuksen tänä keväänä. Rajoitusalue laajenee entisestään mutta rajoitusaika ei pitene.
Valtioneuvosto antaa saimaannorppien suojelemiseksi uuden kalastusrajoitusasetuksen tänä keväänä. Rajoitusalue laajenee entisestään mutta rajoitusaika ei pitene.

Vuotuinen verkkokalastuskieltoaika pysyy ennallaan saimaannorpan pesimäalueilla, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.). Leppä ei siis aio uudessa asetuksessa pidentää rajoitusaikaa heinäkuulle, saati ympärivuotiseksi.

– Nykyiset rajoitukset ovat turvanneet saimaannorppakannan kasvun. Molemmat, norppa ja kalastus mahtuvat Saimaalle, Leppä sanoi.

Uutta kalastusasetusta norpan pesimäalueille valmistellut työryhmä luovutti raporttinsa Lepälle torstaina.Leppä pitää perusteltuna työryhmän esitystä verkkokalastusrajoitusalueen laajentamisesta. Myös muut ryhmän esitykset muodostavat Lepän mielestä hyvin pohjan asetukselle, jota nyt aletaan valmistella. Uusi asetus tulee voimaan ennen vuotuisen rajoitusajan alkua. Edellisen, määräaikaisen asetuksen voimassaolo on päättynyt. Verkkokalastus on ollut norpan pesimäalueilla kiellettyä vuosittain 15.4.–30.6. lukuun ottamatta silmäkooltaan alle 22 millin muikkuverkkoja.

Rajoitusaluetta esitetään laajennettavaksi

Kalastusneuvos Eija Kirjavaisen johtama laajapohjaisen työryhmän raportti sisältää 35 erilaista toimenpidettä, joilla norpan pyydyskuolleisuutta voidaan vähentää.

Työryhmä muun muassa esittää verkkokalastusrajoitusalueen laajentamista asetuksella noin 2 800 neliökilometrin yhtenäiseksi alueeksi. Tässä olisi lisäystä edelliseen asetukseen 300 neliökilometriä. Uusia rajoitusalueita tulisi muun muassa Luonterin ja Lietveden välille Hepovirtaan, Kuparonvirtaan ja Linnunpäänselälle.

Työryhmä esittää, että vuotuinen verkkokalastusrajoitus ei jatkossakaan koskisi alle 22 millin muikkuverkkoja, mutta tästä asiasta työryhmä ei ollut yksimielinen.

Kirjavainen toteaa, että norppia on menehtynyt muikkuverkkoihin, mutta se on tapahtunut vuotuisen verkkokalastusrajoitusajan ulkopuolella. Siten kysymys muikkuverkoista liittyy kysymykseen rajoituskauden pidentämisestä.

Työryhmä ei ottanut kantaa rajoituskauden pidentämiseen, mutta ministeri Leppä siis otti asiaan luovutustilaisuudessa kantaa.

Korvauksia esitetään korotettavaksi

Saimaannorpalle vaarallisimpien pyydyksien käyttökieltoa esitetään jatkettavaksi ympärivuotisesti, mutta säädöksiä esitetään täsmennettäväksi siten, että verkkojen madaltaminen pystylankojen avulla kielletään. Norppaturvalliset pakoaukolliset rysät esitetään vapautettavaksi kiellosta.

Työryhmä esittää vesialueen omistajien sopimuskorvauksia korotettavaksi 2,5 euroon hehtaarilta. Ammattikalastajien korvauksia esitetään vähintään kaksinkertaistettavaksi eli korotettavaksi 160 000 euroon. Ammattikalastajia myös halutaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella kannustaa investoimaan norppaturvallisiin pyydyksiin. Työryhmän esitykset koskevat myös norppaturvallisten pyydysten kehittämistä sekä useiden tutkimusten ja vaikutusarviointien käynnistämistä. Työryhmä on myös kiinnittänyt huomiota kohtiin, joissa se esittää tiedotusta ja valvontaa tehostettavaksi. Leppä korosti, että norpan kannan vahvistuminen on mahdollista vain paikallisten asukkaiden, kesäasukkaiden ja vesialueiden omistajien kanssa yhteistyössä.

– Norppakanta on vahvistunut, ja 400 norpan välitavoite on saavutettu etuajassa. Ilman paikallista ja alueellista sitoutumista tämä ei olisi ollut mahdollista.