Puumalan saariston sähköverkkoa parannetaan – Saneerauksesta hyötyvät myös vapaa-ajan asukkaat

Talouksia saneerausalueella on niukasti, mutta perusparannuksesta hyötyy laaja joukko ihmisiä.

Juho Maijala

Sähkönsaanti ei aina kaikkialla ole itsestään selvää. Haja-asutusalueilla katkoksia aiheuttavat esimerkiksi myrskyt.
Sähkönsaanti ei aina kaikkialla ole itsestään selvää. Haja-asutusalueilla katkoksia aiheuttavat esimerkiksi myrskyt.

Puumalassa sähköverkostoaan saneeraava Järvi-Suomen Energia parantaa kuluvana vuonna sähkönjakeluvarmuutta Junninmäen, Sorniemen ja Luukkolan alueilla. Uutta linjaa rakennetaan reilut 15 kilometriä.

Alueella on vain muutamia kymmeniä talouksia, mutta saneerauksesta hyötyvät myös Puumalan saariston vapaa-ajan asukkaat.

– Jos verkostoon tulee vika linjan alkupäähän, sähköt menevät poikki kaikilta linjan loppuosan asiakkailta. Kun alkupää saadaan saneerattua, sähkön toimitusvarmuus paranee huomattavasti kaikilla. Tämä korostuu Puumalan kaltaisissa saarikohteissa, Järvi-Suomen Energian verkostoinsinööri Mika Mielikäinen kertoo tiedotteessa.

Nyt hakataan puustoa

Puumalan hanke on osa yhtiön laajempaa, sähkön toimintavarmuutta parantavaa strategiaa.

Kunnan alueelle on 1960–70 -luvuilla vedetty ilmajohtoverkostoa metsän poikki, kuten tuolloin oli tapana. Metsäisellä alueella ilmajohdot ovat erityisen alttiita myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamille toimintahäiriöille.

Perusparantamisen yhteydessä Puumalaan rakennetaan myös niin sanottua älyverkkoa, jonka avulla vikojen paljastaminen nopeutuu.

Saneeraustyöt ovat käynnistyneet puuston hakkuilla. Pääsiäisen tienoilla päästään alueella pystyttämään uusia pylväitä. Työmaa-alueella on ajoittain poikkeavia liikennejärjestelyitä ja liikenne voi hidastua paikoin väliaikaisesti.

Rakennustöiden pitäisi valmistua vuoden lopulla ja purku- ja jälkitöiden ensi vuoden keväällä.