Itä-Suomen hallinto-oikeus ei aio tutkia Suomen Malmitutkimuksen malminetsintävarausta koskevia valituksia

Varausalueet sijaitsevat Juvan ja Mikkelin alueella.

Mika Strandén

Suomen Malmitutkimuksen malminetsintävarausta koskevia valituksia ei tutkita. Kuvassa avolouhos Vanhasuon kaivoksella.
Suomen Malmitutkimuksen malminetsintävarausta koskevia valituksia ei tutkita. Kuvassa avolouhos Vanhasuon kaivoksella.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt jättää tutkimatta Suomen Malmitutkimus Oy:n malminetsintävarausta koskevat valitukset. Varausalueet sijaitsevat Juvan ja Mikkelin alueella.

Kolmen hallinto-oikeuteen saapuneen valituksen allekirjoittajat ovat pääosin maan- ja kiinteistönomistajia. Valituksista sekä annetuista selvityksestä ilmenee, että valittajat katsovat mahdollisen kaivostoiminnan vaikuttavan haitallisesti alueen luontoon, kiinteistöjen taloudelliseen arvoon sekä elinkeinotoimintaan.

Hallinto-oikeus katsoo, ettei varauksella ole vaikutuksia alueen metsänhoitoon, maatalouteen, virkistyskäyttöön tai luontoarvoihin. Varauspäätös ei vielä oikeuta malminetsintään eikä valituksenalaisella varauspäätöksellä ole välittömiä vaikutuksia valittajien oikeuteen tai etuun alueen maanomistajina tai luontoarvoista huolestuneina henkilöinä.

Hallinto-oikeuden päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää siihen valitusluvan.

Malminetsintäyhtiö Suomen Malmitutkimus Oy:n tekemä varaus alueelle hyväksyttiin viime kevään lopulla. Varaus on voimassa maaliskuuhun 2022.

Ensimmäisenä varausvuonna yhtiö on kertonut keräävänsä alueen tunnettujen aineistojen kaikki esiintymät sekä lohkare- ja kallioperänäytteitä. Se aikoo kartoittaa myös alueen kallioperää. Aiempien tutkimusten perusteella yhtiö olettaa alueella olevan nikkeliä, kobolttia, kuparia, platinaa ja palladiumia.