Mikkeli purkaa Pursialan satamasopimuksen – Lähes kymmenen vuoden odottelu ei tuonut veneilysatamaa

Mikkelin kaupunki ja yrittäjä ovat olleet eri mieltä vuokrasopimuksen toteuttamisesta. Mikkeli irtisanoo maanvuokrasopimuksen.

Vesa Vuorela

Pursiala Marinaa suunniteltiin Pursialanlahden ja Saimaan väliselle alueelle. Paikalle valmisteltiin myös asemakaavan muutos hanketta varten.
Pursiala Marinaa suunniteltiin Pursialanlahden ja Saimaan väliselle alueelle. Paikalle valmisteltiin myös asemakaavan muutos hanketta varten.

Mikkelin kaupunki kuoppaa lopullisesti mikkeliläisyrittäjän kanssa valmistellun pienvenesataman hankkeen.

Pursialan kaupunginosaan Saimaan vesialueen ja Pursialanlahden välimaastoon kaavailtu venesatama ei ole edennyt mitenkään. Kaupunki katsoo, että hankkeen yrittäjäosapuoli ei ole edistänyt suunnitelmaa maanvuokrasopimuksen mukaisesti.

Kaupunki ilmoitti hankkeen yrittäjälle jo viisi vuotta sitten, että irtisanomismenettely aloitetaan.

Maanantaina kaupunginhallitus päätti, että kaupunki irtisanoo osapuolten välisen sopimuksen. Irtisanominen tulee voimaan hallituksen päätöksen tiedoksisaannista.

Kaupunki vuokrasi Pursialasta huhtikuussa 2012 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella noin 3,5 hehtaarin suuruisen satama-alueen Pöntinen Group Oy:lle.

Kaupunki myös valmisteli asemakaavan sataman toteuttamiseksi.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika on 30 vuotta. Vuokraaja sitoutui rakentamaan vuokra-alueelle kahden vuoden kuluessa venevalkama-alueelle tarvittavat rakennelmat, laitteet ja laiturit.

Pöntinen Group Oy ei ole täyttänyt sopimuksen mukaista rakentamisvelvoitettaan.

Mikkelin kaupungin mukaan aluetta ei ole rakennettu maanvuokrasopimuksen mukaisesti.

Rakentamisvelvoitteen umpeuduttua sopimusosapuolet järjestivät neuvottelut jo syksyllä 2014. Neuvottelujen tavoitteena oli varmistaa hankkeen toteutuminen.

Pöntinen Group Oy ei kuitenkaan hyväksynyt kaupungin tekemää ehdotusta hankkeen aikataulusta ja toteuttamisesta.

Kaupunki puolestaan ilmoitti yhtiölle, että kaupunki aloittaa irtisanomismenettelyn.

Kaupungin mukaan yhtiö ei ole "aktiivisesti myötävaikuttanut hankkeen eteenpäin viemiseen", eikä aluetta ole rakennettu sopimuksen mukaisesti.

Osapuolilla on eri näkemys tilanteesta. Yhtiön mukaan kaupunki on se, joka ei ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan siten, että hanke olisi päässyt liikkeelle.

Pursialan satamahanketta perusteltiin aikoinaan muun muassa sillä, että kaupunki on kaavaillut nykyiselle satamalle uudenlaista käyttöä. Satamatoimintoja oli määrä siirtää Pursialaan.

Mikkelin kaupunki katsoo edelleen, että Pursialan sataman kaltaisella hankkeella olisi kysyntää.

Tekninen johtaja Jouni Riihelä sanoo, että satamapalveluja tarvitaan. Hänen mukaansa olisi jopa toivottavaa, että joku lähtisi hankkeeseen.

Kaupunki laskee, että myös Mikkelipuiston alueella virinnyt yritystoiminta lisää satamapalvelujen kysyntää.

Uusimmat uutiset