Kaupallinen yhteistyö | Esedu

Maisteri otti kaiken irti ammatillisista opinnoista

Kaisa Voutila hakeutui Eseduun opiskelemaan matkailualaa, sillä hän halusi päivittää osaamistaan. – Monipuolisen tutkinnon ansiosta työllistyminen on jatkossa helpompaa.Näyttöihin perustuva koulutus sopii Voutilan mielestä hyvin
perheelliselle aikuiselle. – Moni lyhyempi opintojakso oli vain päivän
mittainen, joten opintoja oli helppo suorittaa.
Näyttöihin perustuva koulutus sopii Voutilan mielestä hyvin perheelliselle aikuiselle. – Moni lyhyempi opintojakso oli vain päivän mittainen, joten opintoja oli helppo suorittaa.

Unelmien työpaikka olisi sellainen, jossa voisin yhdistää osaamistani eli matkailualaa ja museoalaa. Uskon kuitenkin, että minulle sopivia työpaikkoja voi löytyä monelta muultakin alalta, sanoo Kaisa Voutila, 40.

Voutila on toiveikkaalla mielellä tuoreen matkailualan tutkintonsa vuoksi. Hän valmistui Esedusta matkailupalveluiden tuottajaksi joulukuussa.

Vielä pari vuotta sitten Voutilasta tuntui, että oma osaaminen ei riitä työllistymiseen Etelä-Savossa – siitä huolimatta, että hänellä oli jo kaksi korkeakoulututkintoa.

– Olen valmistunut maisteriksi Helsingin yliopistosta ja tradenomiksi Mikkelin ammattikorkeasta 2000-luvun alusta. Kun palasimme perheen kanssa pääkaupunkiseudulta Mikkeliin 16 vuoden jälkeen, omalle alalle työllistyminen näytti epävarmalta.

Kansatiedettä lukenut Voutila on kiinnostunut museoalasta. Etelä-Savoon palattuaan hän halusi lisätä mahdollisuuksiaan työllistyä muillekin aloille.

– Matkailuala kiinnosti, koska opintojen avulla voin syventää museoalan osaamista ja päivittää myös muita opintojani.

Voutila suoritti matkailualan tutkinnon Esedulla puolessatoista vuodessa. Ammatillinen koulutus yllätti pitkän linjan opiskelijan monipuolisuudellaan.

– Opistoasteen koulutuksessakin voi päivittää osaamistaan erittäin hyvin. Itse sain laadukasta oppia muun muassa yritystoiminnan suunnittelusta ja markkinointiviestinnästä.

Voutila otti opiskeluajasta kaiken irti suorittamalla opintojaksoja mahdollisimman laaja-alaisesti.

– Halusin hyödyntää koko opintotarjontaa ja laajensin tutkintoani XAMKin ammattikorkeakouluopinnoilla: opiskelin muun muassa markkinointia, palvelumuotoilua ja tapahtumatuotantoa. Myös esimerkiksi Photoshop-kuvankäsittelykurssista on varmasti hyötyä, mille tahansa alalle työllistynkin.

Opiskelu auttoi Voutilaa erityisen hyvin verkostoitumisessa. Opintoja tehtiin paljon yhteistyössä eri yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

– Opintoihin kuului esimerkiksi eri matkailukohteisiin tutustumista. Erityisesti työssäoppimisjakso oli äärettömän hyvä keino verkostoitua itseä kiinnostavan alan ja ihmisten kanssa. Tein sen Mikkelin kaupungin museoilla.

Voutila uskoo, että tuoreen tutkinnon ansiosta työllistymismahdollisuudet ovat aiempaa paremmat.

– Tunnen nyt paremmin kaupungin ihmisiä ja yrityksiä. Aika näyttää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Fakta: Ammatilliset tutkinnot ovat entistä laaja-alaisempia


- Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan 1.1.2018 jatkossa pääasiassa jatkuvan haun kautta. Jatkuva haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen ja opiskelun aloittamisen joustavasti ympäri vuoden.

- Jatkuvan haun kautta voi hakea perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin tai yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen. Jatkuvassa haussa olevaan koulutukseen haku on oppilaitoksen www-sivuilla.

- Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville. Yhteishaun kautta perustutkintoihin hakevat ensisijaisesti hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättävät nuoret.

- Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrä vähenee. Jatkossa nuorilla ja aikuisilla on yksi näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto.

- Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jota päivitetään tutkinnon suorittamisen aikana. Aiempi osaaminen tunnustetaan.

www.esedu.fi