Muistokirjoitus: Reino Honkanen teki ansiokkaan elämäntyön yksityismetsätaloudessa

Matti Hämäläinen

Muistokirjoitus: Reino Honkanen teki ansiokkaan elämäntyön yksityismetsätaloudessa

Ylimetsänhoitaja Reino Honkanen kuoli tammikuussa 99 vuoden iässä. Hän oli syntynyt vuonna 1920 Mäntyharjussa Ryönän tilalla.

Opintielle hän lähti Mikkelin lyseoon, josta kirjoitti ylioppilaaksi. Hän asui ja vaikutti Mikkelissä lähes koko elämänsä.

Talvisodan aikana Honkanen oli vartiointitehtävissä, kun Mikkeliä pommitettiin. Jatkosotaan hän osallistui panssarintorjuntaupseerina ja sai myöhemmin reservin kapteenin arvon.

Reino Honkanen valmistui metsänhoitajaksi Helsingin yliopistosta. Työura käynnistyi Mikkelin läänin asutustoimikunnan apulaismetsänhoitajana vuosina 1948–1953, jolloin toimeenpantiin sodan jälkeistä suurta maareformia.

Työura jatkui Etelä-Savon metsänhoitoyhdistysten liitto ry:ssä, jonka toiminnanjohtajana hän toimi runsaat 30 vuotta eläkkeelle jäämiseensä saakka. Honkasella oli myös useita valtakunta- ja maakuntatason luottamustehtäviä, muun muassa Metsäliiton edustajisto, vakuutusyhtiö Auran hallintoneuvosto sekä Mikkelin luonnonsuojelu- ja luonnonvaralautakunnat. Hän piti työstään ja koki, että työ ja harrastus löivät kättä toisilleen. Metsänhoidon kaikinpuolisesta edistämisestä tasavallan presidentti myönsi hänelle ylimetsänhoitajan arvonimen vuonna 1977.

Isältään perimäänsä metsätilaa Mäntyharjussa hän hoiti rakkaudella. Yhteys luontoon ja monipuolinen liikunta olivat hänen elämän eliksiirinsä. Hän hiihti, ui Naisvuoren Norppakerhossa ja pelasi lentopalloa Siekkilän Huru-ukoissa aktiivisesti 95-vuotiaaksi saakka.

Reino Honkanen oli yhteisöllinen, luotettava ja tunnollinen kaikissa toimissaan. Hän ei koskaan korostanut itseään. Tärkeintä oli toisten auttaminen. Hän seurasi aikaansa ja säilytti uteliaisuutensa läpi elämän. Puolisonsa Marjatan hän tapasi jo nuorena, ja he ehtivät olla naimisissa yli 60 vuotta. Isä, ukki ja isoukki Reino oli elämästä nauttiva ja iloisen voimaannuttava kumppani. Viimeisen puolentoista vuoden ajaksi hän sai vielä palata synnyinsijoilleen, rakastamaansa Mäntyharjuun.

Kirjoittaja on Reino Honkasen tytär.