Itämeri-laskuri ja WWF:n lihaopas ravistelevat kuluttajia — Maataloustuottajien edunvalvojat paheksuvat kuluttajien ohjailua, luomuväki suhtautuu suopeammin

Itämeri-laskur ja WWF:n lihaopas ovat MTK Etelä-Savon toiminnanjohtaja Vesa Kallion mielestä osa hyökkäystä suomalaista kotieläintaloutta vastaan. Maakunnan luomuväki suhtautuu suopeammin.

Jaakko Avikainen

Juvalainen Helli Ahonen on osakkaana kolmen tuottajan yhteisnavetta Muumaa Ay:ssä. Yhtiön päätuotantosuunta on luomumaito, mutta tila tuottaa sen ohessa myös luomulihaa.

Juvalainen luomutuottaja Heli Ahonen pitää Itämeri-laskuria modernina työkaluna, jonka avulla kuluttaja voi selvittää valintojensa vaikutusta.
— Kyllä moni kuluttaja häkeltyy, kun uutta tietoa tulee niin paljon.

Viime viikolla julkaistun Itämeri-laskurin tekemiseen osallistuivat Helsingin Sanomat, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus sekä ja maa- ja metsätalousministeriö.

Ahonen ja Saimaan luomu ry:n puheenjohtaja Brita Suokas katsovat tiistaina julkaistun WWF:n lihaoppaan ohjaavan kuluttajaa oikeaan suuntaan.

Oppaassa luomua pidetään ympäristön kannalta parempana vaihtoehtona kuin tavanomaista tuotantoa. Toisaalta luomun erityisluonnetta ei ole täysin ymmärretty.
— Kun arvioidaan vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, luomun viljelykierto ja torjunta-aineettomuus pitäisi huomioida paremmin, Ahonen sanoo.

MTK Etelä-Savon toiminnanjohtajalla Vesa Kalliolla on paljon huomautettavaa Itämeri-laskurista ja lihaoppaasta.
Kallion mukaan joistakin perusasioita tuottajat ovat samaa mieltä oppaan kanssa.
— Lihan, kuten kaiken muun kohtuukäyttö, on kannatettavaa. Luonnon ja ilmaston kannalta on aina parempi suosia kotimaista.

Kallio pitää laskurin ja oppaan karkeaa toteutusta osin tahallisena.
— Nämä ovat osa toistuvaa ketjua, jossa hyökätään suomalaista kotieläintuotantoa vastaan.

Entä mitä mieltä Kallio on oppaan luomua suosivasta linjasta?
Kallion mukaan luomulla on merkittävä rooli kotimaisessa elintarvikeketjussa ja kysyntä ratkaisee sen, kannattaako tuottajien siirtyä luomuun.
— Jos koko suomalainen maatalous siirtyisi luomuun, voisi olla vaikea ylläpitää tuottajien luomusta saamaa lisähintaa, Kallio sanoo.

Luomutuottaja Ahonen ei pelkää luomutuotannon yleistymisen tuomaa hinnan laskua.
— Pitkällä aikavälillä luomun ei tarvitsisi olla muuta tuotantoa kalliimpaa. Hintaero on osittain johtunut kaupan ketjusta ja siitä, että vähäisemmän kysynnän vuoksi tuotteiden kierto on ollut hitaampaa. Kauppa on viime aikoina tullut luomutuottajia vastaan, ja hinnat on saatu kohtuullisemmiksi.