THL lievensi ikäihmisille annettua koronaohjeistusta, tavata voi mutta läheisyyttä pitää välttää: "Niin hyvä tilanne ei ole, etteikö yli 70-vuotiaille annettaisi ohjeita", sanoo ministeri Krista Kiuru

Koronavirus: Uusissa toimintaohjeissa yli 70-vuotiaita ei enää suositella pysymään karanteenin tapaisissa olosuhteissa.

Aalto Risto

Iäkkäiden kannattaa pitää yhteyttä läheisiin ensisijaisesti esimerkiksi puhelimella. Tavatakin voi, kunhan muistaa turvavälit.
Iäkkäiden kannattaa pitää yhteyttä läheisiin ensisijaisesti esimerkiksi puhelimella. Tavatakin voi, kunhan muistaa turvavälit.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt ikääntyneille tarkoitettuja koronaohjeita.

Päivitetyssä ohjeistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten läheisiin voidaan pitää yhteyttä turvallisesti sekä miten ikääntynyt voi ylläpitää hyvinvointiaan ja toimintakykyään poikkeusoloissa.

Ohjeissa suositellaan, että iäkkäät pitäisivät yhteyttä läheisiin ja ystäviin esimerkiksi puhelimella tai muulla etäyhteydenpitovälineellä. Kasvotusten tapaamisessa on pidettävä huoli kahden metrin turvavälistä.

Yli 70-vuotiaiden luona saa ohjeiden mukaan vierailla, kunhan kättelyä, halaamista ja muita lähikontakteja vältetään.

Uudet ohjeet ovat huomattavasti lievemmät kuin aiemmin ikäihmisille annetut ohjeet.

Hallitus ohjeisti maaliskuun puolivälissä yli 70-vuotiaita pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa eli välttämään lähikontakteja parhaansa mukaan. Toimintaohjeessa esimerkiksi kehotettiin välttämään tarpeettomia vierailuja yli 70-vuotiaiden luona.

Vaikka kyse oli ohjeistuksesta eikä määräyksestä, monet ikäihmiset ovat noudattaneet ohjeistusta kotona pysymisestä tarkasti. Länsi-Savo kertoi tällä viikolla (LS 19.5.), että joidenkin ikäihmisten omaiset ovat kieltäneet kokonaan ulkona liikkumiseen. Se ei ole ollut tarpeellista.

Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja Maarit Peltomaa pitää hyvänä, että rajoituksia puretaan ja vastuuta annetaan yksilöille, perheille ja yli 70-vuotiaille.

– Jokainen voi ottaa myös oman vastuunsa hallituksen suosituksiin liittyen, hän sanoo..

– Lupa halata ja olla lähekkäin tulee aikanaan, mutta nyt on tärkeää pitää suosituksista kiinni, Peltomaa toteaa.

Vierailulle ei saa mennä, jos on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.

Ikä on riskitekijä

Vaikka ohjeita on nyt päivitetty ja lievennetty, herättävät ne silti edelleen keskustelua.

Ohjeissa ikääntyneiksi luokitellaan kaikki yli 70-vuotiaat eikä huomioida sitä, että ikääntyvien välillä terveydentilassa on suuria eroja esimerkiksi sen mukaan, onko kyseessä 70-vuotias tai 90-vuotias.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan ikääntyneille annettujen ohjeiden porrastusta on harkittu ja ikärajan nostoa 75 vuoteen on myös pohdittu. Samalla hän painottaa, että tutkimusten mukaan ikä on koronavirukselle altistumisessa merkittävä riskitekijä.

Hänen mukaansa eri-ikäisten ikääntyneiden erilaiset tarpeet on huomioitu uudessa ohjeistuksessa siten, että ohjeistusta voi käyttää hyvin monenlaisiin tilanteisiin.

– Nyt on haettu ohjeistusta, joka sopisi tämän ikäryhmän sisällä hyvin monenlaisiin tapauksiin, sillä ikäihmisten tilanteet ja toimintakyky ovat yksilöllisiä, Kiuru vastasi tiedotustilaisuudessa STT:n kysymykseen.

Uudet ohjeet ovat suosituksia eivätkä määräyksiä. Kiuru painottaa, että jokaisen tulee käyttää omaa harkintaansa suositusten noudattamisessa.

Kiurun mukaan koronavirusepidemian suhteen Suomessa ollaan suvantovaiheessa. Vaikka tautitilanne on Suomessa parempi kuin monessa muussa maassa, epidemia ei ole vielä ohi.

– Niin hyvä tilanne ei ole, etteikö yli 70-vuotiaille annettaisi ohjeita, Kiuru toteaa.