Hoivakotien uusi hoitajamitoitus astuu voimaan tänään – Uudistuvassa vanhuspalvelulaissa hoivatyö ja siivoaminen erotetaan toisistaan

Ministeriön arvion mukaan lähihoitajia ja sairaanhoitajia tarvitaan lähivuosina lähes 5 000 lisää.

Mikko Makkonen

Lähihoitajia ja sairaanhoitajia tarvitaan lähivuosina lisää noin 4800.
Lähihoitajia ja sairaanhoitajia tarvitaan lähivuosina lisää noin 4800.

Ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa astuu voimaan velvoittava hoitajamitoitus. Mitoitus on vuoden loppuun 0,5 työntekijää asiakasta kohti, ensi vuoden alusta 0,55 ja vuoden 2022 alusta 0,6. Huhtikuussa 2023 on määrä päästä sovittuun 0,7:n mitoitukseen.

Ympärivuorokautisen hoivan sitova 0,7:n henkilöstömitoitus tarkoittaisi käytännössä sitä, että esimerkiksi 30 vanhuksen yksikössä olisi 21 hoitajaa huolehtimassa hoidettavista.

Näistä hoitajista esimerkiksi aamuvuorossa voisi olla seitsemän, illassa seitsemän ja yössä kaksi. Myös vapaalla olevat viisi hoitajaa laskettaisiin mitoitukseen.

Mitoitus koskee sekä julkisia että yksityisiä palveluja.

Hoivatyö ja siivoaminen erikseen

Vanhuspalvelulaki muuttuu myös siten, että jatkossa välitön hoivatyö ja tukeva työ, kuten ruoanlaitto tai siivous, on eritelty toisistaan.

Henkilöstömitoitusta tarkasteltaessa otetaan huomioon ainoastaan välittömään hoivatyöhön kohdistetut henkilöstöresurssit.

Lakiin kirjattua mitoitusta on pidetty tärkeänä keinona parantaa vanhuspalvelujen tilaa. Keskustelu virisi viime vuonna, kun useissa ikäihmisten hoivakodeissa ilmeni epäkohtia.

Mitoituksen toteutumista tarkastelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että henkilöstömitoituksen kasvattaminen 0,7:ään tarkoittaa, että lähihoitajia ja sairaanhoitajia tarvitaan lähivuosina lisää noin 4800. Luku pitää sisällään myös sijaistarpeen.