Mikkelin Kenkäveronniemessä jäälle vedetyt putket ovat osa uutta siirtoviemäriä

Vesihuoltolinjan rakentaminen vanhan ja uuden puhdistamon välille on vauhdissa. Samaan aikaan vastarannalla Graanissa alkoivat ruoppaustyöt.

Mari Koukkula

Jäällä liikkuvat ovat viime päivinä ihmetelleet Kenkäveronniemestä luikertelevaa putkea.
Jäällä liikkuvat ovat viime päivinä ihmetelleet Kenkäveronniemestä luikertelevaa putkea.

Mikkelin kaupungin lakkautettavan vedenpuhdistamon ja Metsä-Sairilassa rakenteilla olevan uuden puhdistamon välille rakennettava vesihuoltolinja on edennyt siihen vaiheeseen, että viemäriputkea on alettu vetää Saimaan jäälle Kenkäveron edustalla.
— Urakoitsija käyttää talvea hyväkseen, sanoo Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.

Urakasta vastaavan Maamerkki Intran projekti-insinööri Mika Pakarinen kertoo, että jäälle ajettavat putkielementit ovat hyvin kevyitä, eikä niiden paino merkittävästi vaikuta jään kestävyyteen. Aikanaan putket saadaan vajoamaan järveen painottamalla ne. Painoina käytetään eräänlaisia ”betonisormuksia”.

Elementit eivät vaikuta virkistyskäyttöön sikäli, että ne eivät risteä kaupungin ylläpitämää hiihtoreittiä. Niiden yli ei kuitenkaan pidä mennä kiipeilemään. Turkki muistuttaa, että putket ja viereinen pelto ovat työmaa-aluetta, jolla liikkuminen on kiellettyä.

Neljä kilometriä putkea

Syntyvää siirtoviemäriä pitkin johdetaan aikanaan Mikkelin kaupungin jätevedet lakkautettavalta puhdistamolta uudelle puhdistamolle.

Linja etenee Kenkäveronniemestä Pappilanselän ja Tyynelänsalmen kautta Launialanselälle Salosaareen. Toinen vesistöalitus kulkee Salosaaren itärannalta Mustaselän poikki Pitkälahteen. Pituutta niille kertyy yhteensä reilut neljä kilometriä.

Viemäriurakan yhteydessä rakennetaan myös purkuviemäri Metsä-Sairilan puhdistamolta Saimaan Pappilanselälle sekä vesijohto Tuppuralasta Metsä-Sairilaan.

Graanissa alkavat ruoppaustyöt

Kenkäveroa vastapäätä Graanissa on käynnissä toinen vesialuetta koskeva urakka. Niin sanotun Vaneritehtaan alueen rantapenkereen rakennustyöt tehdään kolmessa vaiheessa, kertoo aluejohtaja Mikko Räty YIT Rakennuksesta.

Yleiselle hiihtoladulle yltävä työmaa-alue on rajattu aidalla sekä hukkumisvaarasta ilmoittavilla kylteillä.

Ruoppaustyöt alkoivat maanantaina. Yleiselle hiihtoladulle yltävä työmaa-alue on rajattu aidalla sekä hukkumisvaarasta ilmoittavilla kylteillä.
— Vesilupa edellyttää töiden päättyvän ennen huhtikuun loppua, joten urakka etenee vuosittain aina jäiden aikaan. Tänä vuonna työn alla on niemestä etelään ulottuva alue.

Käytännössä rannasta ruopataan pohjaliejua, läjitetään se alueelle rakennettuun pengerrysaltaaseen ja kuivataan ennen pois kuljettamista. Ruopatun alueen reunalle ajetaan louhetäyttö ja pengerrykselle rakennetaan aikanaan Graania kiertävä Rantaraitti.
Graanin ranta Savilahden sillan eteläpuolella on kaavoitettu 17 kerrostalolle.