Mitä seuraamuksia papeille voisi tulla samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä, professori Seppo Koskinen?

Professori Seppo Koskinen uskoo, että kirkko pyrkii välttämään oikeudenkäyntejä aiheesta.

Mika Strandén

Piispainkokous toteaa selonteossaaan että kirkon uskon mukaan avioliitto on Jumalan luomistyössä asettama yhden miehen ja yhden naisen liitto.
Piispainkokous toteaa selonteossaaan että kirkon uskon mukaan avioliitto on Jumalan luomistyössä asettama yhden miehen ja yhden naisen liitto.

Kirkon kanta samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen on kielteinen. Kantaa on uhmannut ainakin helsinkiläinen pappi Kari Sadinmaa, jonka toimittamasta vihkimisestä tehtiin saman tien kantelu tuomiokapituliin.

Mitä niskoittelijoille työoikeuden näkökulmasta tapahtuu, työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta?

— Jos oma työnantaja katsoo, että työntekijä tekee väärin, liikkeelle lähdetään lievemmistä toimenpiteistä, joista mennään koko ajan ankarampiin: huomautus ja keskustelu ja aikaa miettiä. Jos ne eivät tepsi, sitten mennään voimakkaampiin toimenpiteisiin. Kirkko-oikeudellisestikin lähtökohta on sama.

— Jos työnantaja katsoo hänen työntekijänsä toimineen väärin, se asettaa seuraamukset. Jos työntekijä riitauttaa asian, sitten katsotaan, onko työnantajalla ollut seuraamukselle asialliset perusteet, esimerkiksi, onko seuraamus ollut oikeasuhtainen. Silloin vasta ratkaistaan tuollainen konflikti. Lopputulosta ei kenenkään ole syytä lähteä ennakoimaan.

Uskotteko, että näitä riitoja tulee nyt oikeusistuimiin?

— Uskon, että kirkkokin pyrkii mahdollisimman pitkään väistämään tätä tilannetta. Mutta toisaalta kirkon kanta näyttää olevan, että tällaisia kirkollisia vihkimisiä ei tehdä. Ei yhdenkään työnantajan oikeaa politiikkaa ole kieltää ja sitten taas sallia. Jollei rikkomuksia tapahdu niin paljon, että julkinen paine kasvaa liian suureksi ja kirkko kärsii brändivaurioita.

Eli siis tiivistäen: työnantajaa kannattaa totella tai on oltava valmis ottamaan vastaan tottelemattomuuden seuraamukset?

— Tai ajatusleikkinä voisi sanoa, että pitäisi olla satamäärin niitä, jotka tekevät toisin.

Pappi saa, laamannin pitää

Avioliittolain mukaan kirkollisen vihkimisen saa toimittaa evankelisluterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa pappi.

Siviilivihkimisen on velvollinen toimittamaan laamanni, käräjätuomari, käräjäviskaali, toimivaltainen käräjänotaari, maistraatin päällikkö, henkikirjoittaja ja julkinen notaari.

Avioliittolain 17. pykälä

Teksti: Kaija Lankia

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo