Matkailu- ja ravintola-ala tyytymätön hallituksen esitykseen – Ravintolat auki kello 23 asti, sisään saa ottaa puolet nykyisestä lupiin kirjatusta määrästä, terasseille ei rajoituksia

Asiakkaalla pitää olla istumapaikka, mutta pöytiintarjoilusta ei ole tulossa pakollista.

Vesa Moilanen / Lehtikuva

Matkailu- ja ravintola-ala tyytymätön hallituksen esitykseen – Ravintolat auki kello 23 asti, sisään saa ottaa puolet nykyisestä lupiin kirjatusta määrästä, terasseille ei rajoituksia

Hallitus antoi viimein tiistaina eduskunnalle tartuntatautilakiin perustuvan esityksensä siitä, miten ravintolat voisivat avata turvallisesti ovensa asiakkaille kesäkuun alussa. Hallitus velvoittaisi ravintolat itse pitämään huolta siitä, että asiakkaat tuntevat olonsa turvalliseksi eikä tungosta pääse syntymään.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan ravintoloille säädettäisiin periaatteellinen velvollisuus järjestää sisä- ja ulkotilojensa kalusteet ja palvelu siten, että asiakkaat tai seurueet eivät istu liian lähellä toisiaan.

Tarkkoja turvavälien metrimääriä hallitus ei kuitenkaan ole säätämässä.
Asiakkailla pitää olla oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä. Hallitus ei esitä, että pöytiintarjoilu olisi pakollista, vaan asiakkaat voisivat vaikkapa noutaa ostoksensa itse esimerkiksi tiskiltä.

Sen sijaan sallittua ei olisi annostella itse ruokaa tai juomaa noutopöydästä.
Aluehallintovirastot valvoisivat, että ravintolat noudattavat rajoituksia ja velvollisuuksia. Aluehallintovirasto voisi määrätä puutteet korjattaviksi ja velvoitteita olennaisesti rikkoneen ravintolan suljettavaksi asiakkailta enintään kuukaudeksi.

– Vastuu ei ole viime kädessä viranomaisilla ja valvojilla, vaan kaikilla yhteiskunnan tahoilla, erityisesti ravitsemisliikkeillä itsellään, sanoi Kiuru tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Terasseilla ei rajoiteta asiakasmääriä

Ravintolat saavat avata ovensa kesäkuun alussa sillä edellytyksellä, että ne ovat auki enintään kello 23:een ja tarjoilevat alkoholia enintään kello 22:een. Lisäksi ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä. Asiakaspaikkarajoite ei koske terasseja, mutta turvallisuudesta on huolehdittava myös ulkona.

Ravintolan olisi laadittava suunnitelma siitä, miten se toteuttaa hallituksen määräämät rajoitukset ja velvoitteet.

– On selvää, että erilaisilla ravintoloilla ei voi kaikilla olla samaa toimintamallia. Lähtökohta on, että asiakaspaikkarajoituksista täytyy pitää huolta, mutta mitään portsaripakkoa ei ole tulossa, sanoi hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä tiedotustilaisuudessa.

Rajoituksia voi lieventää alueittain

Kiurun mukaan heti tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen vahvistamisen jälkeen hallituksen on tarkoitus antaa määräaikainen valtioneuvoston asetus, jota muuttamalla rajoituksia voitaisiin lieventää tai kiristää epidemiatilanteen mukaisesti.

– Hallitus tarkastelee seuraavaa askelta juhannusviikolla. Ajatus on, että tilannetta tarkastellaan kahden viikon välein sen jälkeen kun ravintolat avataan 1. kesäkuuta.

Hallitus voi Kiurun mukaan tarvittaessa lieventää rajoituksia alueittain.
Alueellinen porrastaminen on jakanut hallituspuolueita pitkin matkaa, kun ne ovat neuvotelleet ravintoloiden turvallisesta avaamisesta kesäkuun alussa. Etenkin keskusta on ollut alueellisen porrastamisen kannalla, koska epidemiatilanne on erilainen eri alueilla.

MaRa: Asiakasmäärä 75 prosenttiin 

Matkailu- ja ravintola-ala on tyytymätön hallituksen esitykseen ravintoloiden avaamisen pelisäännöistä. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa vaatii, että sallittujen asiakaspaikkojen määrä tulee nostaa 75 prosenttiin normaalista. Järjestön mukaan suurta osaa lomautetuista työntekijöistä ei muuten voida kutsua takaisin töihin.

MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan rajoitus merkitsee sitä, että ravintoloiden toimintaa on erittäin vaikea saada kannattavaksi, jos vain puolet asiakaspalvelupaikoista on käytössä.

– Monet kulut, kuten vuokrat ja energiakulut, nousevat kuitenkin täysimääräisiksi. Puolella asiakaspaikkamäärällä ei ole mahdollista kattaa lähes täysimääräisiä kuluja, Lappi sanoo tiedotteessa.

MaRan mukaan osa kiinteistä kuluista on kertynyt myös ravintoloiden kiinnipidon aikana. Tämä tyhjensi ravintoloiden kassat. Monella ravintolalla on maksamatta ennen kiinnioloaikaa ja sen aikana erääntyneet laskut. Ravintoloiden aukaiseminen näistä lähtökohdista on erittäin vaikeaa, järjestö muistuttaa.

Hallituksen esityksessä ravintolat saisivat olla auki kello 23:een saakka, mikä estää yökerhojen toiminnan. MaRan mukaan yöravintolatoiminta tarvitsee valtiolta suoraa taloudellisesta tukea niin pitkään kuin yöravintolatoimintaa ei sallita.

Ulkoterassien asiakasmääriä ei rajoiteta

MaRa kiittää kuitenkin hallitusta siitä, että ravintoloiden aukaisemista koskeva lakiesitys on tehty ja että toimialaa on kuultu valmistelun yhteydessä. Ravintolat saavat avata ovensa kahden kuukauden kiinniolon jälkeen.

– Yöravintoloita lukuun ottamatta muu ravintola-ala pääsee alkuun näillä ajoilla. Asiakkaat voivat nauttia ennen kello 22 anniskeltuja juomia sulkemisaikaan asti. Näitäkin rajoituksia tulisi kuitenkin lieventää mahdollisimman pian, Lappi vaatii.

Hänen mukaansa hallituksen esityksessä on erinomaista se, että lakiesityksessä ei rajoiteta ulkoterassien asiakasmääriä, vaan ravintolat voivat hoitaa sen omavalvonnalla.

– Piristääkseen palvelujen kysyntää ravintola-anniskelun ja ruokatarjoilun arvolisävero tulisi alentaa 10 prosenttiin 12 kuukauden määräajaksi. Samalla 10 prosentin arvonlisäverokantaan kuuluvien matkailupalvelujen arvonlisävero tulisi alentaa 5 prosenttiin, Lappi esittää.