Piispainkokouksen mukaan KHO:n sateenkaaripappi-ratkaisu vahvistaa kirkon oikeuden päättää, vihkiikö se avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja

Piispainkokous katsoo KHO:n syyskuussa antaman päätöksen todentavan sen, että kirkon selkeän avioliittokäsityksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen. KHO:n ratkaisuun pettyi muun muassa mikkeliläinen pastori Heikki Karasti, joka on valittanut aiemmin saamastaan varoituksesta hallinto-oikeuteen.

Lehtikuva / Yolanda Gomez

Korkein hallinto-oikeus antoi syyskuussa päätöksen niin sanotussa sateenkaaripapin tapauksessa. KHO katsoo, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ei toiminut lainvastaisesti, kun se antoi samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille varoituksen. Kuvituskuva.
Korkein hallinto-oikeus antoi syyskuussa päätöksen niin sanotussa sateenkaaripapin tapauksessa. KHO katsoo, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ei toiminut lainvastaisesti, kun se antoi samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille varoituksen. Kuvituskuva.

Piispainkokous katsoo, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu niin sanotussa sateenkaaripapin tapauksessa selkeyttää tilannetta.

Piispainkokouksen mukaan tuore päätös vahvistaa sen, että kirkolla on uskonnollisena yhdyskuntana sisäinen autonomia ja itsenäinen oikeus päättää, vihkiikö se avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja vai ei.

Piispainkokouksen mukaan ratkaisu selkiyttää samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä koskevaa oikeudellista tilannetta.

Piispainkokous merkitsi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun tiedoksi.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi syyskuussa päätöksen niin sanotussa sateenkaaripapin tapauksessa. KHO katsoo vuosikirjapäätöksessään, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ei toiminut lainvastaisesti, kun se antoi samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille varoituksen. KHO kumosi näin hallinto-oikeuden aiemman päätöksen.

Piispainkokous: Tuomiokapituleilla oikeus määrätä seuraamuksia

Piispainkokouksen mukaan KHO:n ratkaisu todentaa sen, että kirkon nykyinen avioliittokäsitys on selkeä ja se perustuu näkemykseen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. Avioliittokäsityksen muuttaminen edellyttää kirkolliskokouksen päätöstä, joka vaatii määräenemmistön.

– Piispainkokous toteaa, että tuomiokapituleilla on oikeus määrätä seuraamuksia papeille, jotka ovat vastoin kirkon avioliittokäsitystä ja annettuja ohjeita vihkineet avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Esille tulleita vihkimisiä käsitellään tapauskohtaisesti. On syytä harkita pidättyväisyyttä seuraamusten määräämisessä, piispainkokous katsoo johtopäätöksessään.

Arkkipiispa Tapio Luoma kommentoi piispainkokouksen arviota sanomalla, että varoitusten varaan tulevaisuutta ei voi rakentaa tilanteessa, jossa ratkaistavana on kirkkoa syvästi jakava erimielisyys.

– Siksi piispainkokous kannustaa tuomiokapituleja viisauteen ja malttiin, hän sanoo.

Karasti odottaa päätöstä omassa tapauksessaan

Länsi-Savo haastatteli KHO:n ratkaisun jälkeen syyskuussa mikkeliläistä pastoria Heikki Karastia, joka kertoi olevansa pettynyt päätökseen.

Karasti itse sai joulukuussa 2018 Mikkelin tuomiokapitulilta varoituksen vihittyään saman vuoden elokuussa samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon.

Karasti valitti alkuvuodesta 2019 asiasta hallinto-oikeuteen. Valitusta ei ole vielä käsitelty hallinto-oikeudessa.

– Kirkkolain mukaan kirkolliseen avioliittoon ovat oikeutettuja ne henkilöt, jotka ovat kirkon jäseniä ja käyneet rippikoulun. Siinä ei puhuta sukupuolesta mitään. Kirkkokäsikirja, johon KHO päätöksensä perusti, ei ole mikään lakikirja. Se on ohje siitä, miten toimituksia toimitetaan, Karasti sanoi Länsi-Savossa 24. syyskuuta.