Marja Ikonen Rantasalmelta johtaa Etelä-Savon taidetoimikuntaa seuraavan kaksivuotiskauden

Arkkitehti Kirsti Kovanen johtaa puhetta valtion arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunnassa vuodet 2019-20.

Soila Puurtinen

Marja Ikonen on Rantasalmen puhallinorkesterin kapellimestari.

Alueellisten taidetoimikuntien koostumus vuosille 2019—20 on julkistettu. Etelä-Savon taidetoimikunnassa puhetta johtaa musiikin suunnittelijaopettaja Marja Ikonen Rantasalmelta.

Taidetoimikunnan jäseniksi on nimetty taidekriitikko Pirkko Heikkinen Mikkelistä, kuvataiteilija Jarkko Liutu Savonlinnasta, kanttori-urkuri Eino Logrén Punkaharjulta, näyttelijä Jari Pylväinen Savonlinnasta, keraamikko Paula Ruuttunen Mikkelistä ja kuva- ja tekstiilitaiteilija Maisa Tikkanen Kulennoisista.

Samalla Taike julkisti valtion taidetoimikuntien kokoonpanot tulevalle kaksivuotiskaudelle. Taidetoimikuntia on seitsemän.

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunnassa puhetta johtaa arkkitehti Kirsti Kovanen Mikkelistä. Muita eteläsavolaisia ei valtion taidetoimikuntiin tällä kertaa valittu.

Toimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Ne päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan. Toimikunnat jakavat apurahoja ja palkintoja vuositasolla yhteensä 21,7 miljoonaa euroa.