Itä-Suomen yliopisto selvittää Saimaan alueen asukkaiden ajatuksia Saimaa-ilmiöstä

Kyselyssä kartoitetaan paikallisidentiteetin rakennusaineita neljässä itäsuomalaisessa maakunnassa.

Tuomas Räihä

Saimi Hoyer on ryhtynyt Saimaa-ilmiön puolestapuhujaksi ja sytyttelijäksi.
Saimi Hoyer on ryhtynyt Saimaa-ilmiön puolestapuhujaksi ja sytyttelijäksi.

Mitä mieltä olet Suur-Saimaan alueen yhteisestä kulttuuripääkaupunkihankkeesta? Millainen paikka Itä-Suomi on elää? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Itä-Suomen yliopiston toteuttamassa kyselyssä.

Kyselyssä kartoitetaan paikallisidentiteetin rakennusaineita neljässä itäsuomalaisessa maakunnassa, ja pyritään löytämään mahdollisia eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä niiden välillä. Aineistoja käytetään osana kulttuuripääkaupunkihankkeen hakukirjaa.

– Paikallisidentiteetillä tarkoitetaan muun muassa sitä, millaiseksi asukas tuntee olonsa omassa kotipaikassaan ja mitkä asiat hänelle ovat kotipaikassaan merkityksellisiä, tarkentaa projektipäällikkö Katja Pasanen Itä-Suomen yliopistosta.

Saimaa-ilmiön taustalla on neljän maakunnan yhteinen tahto hakea Suur-Saimaan aluetta Savonlinna kärkenään Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026.

Suur-Saimaan vesistöalue kattaa Vuoksen vesistöalueen ulottuen Lappeenrannasta aina Iisalmeen saakka.

Ensimmäinen deadline toukokuussa

Hakuprosessia eteenpäin vievät tällä hetkellä kaksi EU-rahoitteista hanketta. Hankkeiden toiminnassa mukana ovat neljän maakunnan edustajista koostuva Sillanrakentajien ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii pitkäaikainen kulttuurivaikuttaja Sari Kaasinen Joensuusta.

Hiljattain Saimaa-ilmiöön mukaan liittyivät myös Saimi Hoyer sekä Jani Halme, jotka Kaasisen kanssa toimivat Saimaa-ilmiön sytyttäjinä eli hankkeen julkisina puolestapuhujina.

Projektin ensimmäinen deadline on toukokuussa 2020, jolloin ensimmäisen vaiheen hakukirja luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ensimmäisestä vaiheesta selviytyneet kandidaatit saavat vuoden aikaa viimeistellä ja tarkentaa hakemusta, ja lopullinen päätös tittelin saajasta tehdään kesällä 2021. Tällä hetkellä Suur-Saimaan alueen kanssa tittelistä kilpailevat Tampere ja Oulu.

Hakukirja koostuu noin 40 kysymyksestä, joissa erityistä huomiota kiinnitetään siihen, kuinka paikalliset asukkaat ja päättäjät suhtautuvat hakuprojektiin ja kenelle tittelistä olisi eniten hyötyä.

Itä-Suomen alue on suurta rakennemuutosaluetta, mutta aluetta myös sitoo yhteen kulttuuri- ja asutushistoria. Nyt käynnissä olevan kyselyn tuloksia tullaan käyttämään osana hakukirjan sisältöjä.

– Kulttuuripääkaupunkihankeen tiimi on kiertänyt viime syksystä lähtien kaupunkeja ja kuullut järjestetyissä tilaisuuksissa paikallisten ajatuksia hankkeesta. Kaikkialle emme kuitenkaan ole kerenneet, ja nyt Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen avulla toivomme saavamme laajempia näkemyksiä yksittäisten ihmisten ajatuksista niin omasta asuinpaikastaan kuin itse kulttuuripääkaupunkihankkeesta, toteaa toinen Saimaa-ilmiön koordinaattoreista, Anu-Anette Varho.

Kysely on avoinna 7.2.2020 saakka. Kohderyhmänä kyselyssä ovat Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa tai Pohjois-Savossa asuvat henkilöt. Kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa http://bit.ly/saimaailmio.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 100 euron arvoinen avoin lahjakortti lippu.fi-palveluun.