Hallinto-oikeus kumosi valituksen: Lautakunta sai myöntää Ristiinan Rantatorille suunnitellulle Amatsoni-teokselle 10 000 euron avustuksen

Valittajan mielestä avustusta oltiin myöntämässä toimintaan, joka oli suoraan sidoksissa liiketoimintaan.

Anne Mäkeläinen tunnetaan amatsonihahmoistaan.
Anne Mäkeläinen tunnetaan amatsonihahmoistaan.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut kunnallisvalituksen, joka liittyi kuvanveistäjä Anne Mäkeläisen suunnitteleman Amatsoni-tilateoksen pystyttämiseen Ristiinaan taajamaan.

Amatsoneistaan tunnettu Mäkeläinen ideoi hahmoonsa perustuvan kuusi metriä korkean tilateoksen, joka oli tarkoitus sijoittaa Ristiinan Rantatorille.

Mäkeläinen haki vuonna 2016 avustusta teoksen toteuttamiseen Ristiinan aluejohtokunnalta, mutta silloin hänelle kerrottiin, ettei sitä myönnettäisi yksityishenkilölle. Sen sijaan ristiinalaiset yrittäjät lähtivät viemään asiaa eteenpäin, sillä teoksen ajateltiin edistävän matkailua kunnassa.

Vuonna 2017 asiaa käsiteltiin Mikkelin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa Ristiinan yrittäjien avustusanomuksena. Lautakunta myönsi lopulta hankkeelle 10 000 euron avustuksen. Teoksen kustannusarvio oli 22 000 euroa.

Asiasta voi vielä valittaa eteenpäin

Ennen hallinto-oikeuteen valittamista kunnallisvalituksen tehnyt oli vaatinut Mikkelin kaupunginhallitusta kumoamaan lautakunnan päätöksen. Kaupunginhallitus piti päätöksen voimassa.

Valittajan näkemys oli, että avustushakemus on kertaalleen hylätty aluejohtokunnassa, eikä sitä olisi siksi pitänyt hyväksyä vanhoilla perusteilla. Hänen mielestään lautakunta oli tehnyt avustusperiaatteiden vastaisen päätöksen ja että avustusta oltaisiin myöntämässä toimintaan, joka on suoraan sidoksissa liiketoimintaan.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, sillä sen mukaan kuntien tehtävä on edistää alueensa elinvoimaa ja tilateoksen hankkimisen tarkoituksena oli hankkia paikallisille yrittäjille asiakkaita. Hallinto-oikeuden mukaan kyseessä oli elinkeinoelämän yleisten toimintaedellytysten parantamiseen liittyvä hanke.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ristiinalainen.