Vuokratonttien kauppa meni tulkintakiistaksi — Mikkelin päättäjätkin ovat eri mieltä menettelystä

Mikkelin luottamushenkilöt kiistelevät siitä, koskeeko vuokratonttien myynnin hintaharkinta myös kerrostalotontteja. Ratkaisua odotellaan nyt hallinto-oikeudesta. Ainakin yksi kauppa on toistaiseksi jäädytetty.

Vesa Vuorela

Kerrostaloyhtiöiden vuokratonttien myyntijupakka nousi pinnalle, kun Asunto Oy Sammonkatu halusi ostaa vuokratonttinsa. Nyt kaupanteko odottaa hallinto-oikeuden tulkintaa hintamenettelystä.
Kerrostaloyhtiöiden vuokratonttien myyntijupakka nousi pinnalle, kun Asunto Oy Sammonkatu halusi ostaa vuokratonttinsa. Nyt kaupanteko odottaa hallinto-oikeuden tulkintaa hintamenettelystä.


Kaupungin omistamien vuokrakerrostalotonttien myynti taloyhtiöille on muuttunut Mikkelissä todella visaiseksi.
Kaupunki on joutunut antamaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon tonttien hintamenettelystä, mutta kaupungin päättäjät eivät ole samaa mieltä siitä, mitä oikeudelle asiasta lausutaan.
Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli lausuntoa tiistain kokouksessaan ja äänesti lausunnosta.
Tilanne on nyt se, että kaupunki on jäädyttänyt ainakin yhden tonttikaupan ja odottelee nyt hallinto-oikeuden kantaa hinnoitteluun.

Kyse on siitä, sovelletaanko kaupungin omistamiin kerrostalotonttien hintoihin harkintaa vai ei.
Kun vuokratontin haltija haluaa ostaa vuokratonttinsa itselleen, kaupunki määrittelee hinnan. Mikkeli on käyttänyt omakoti- ja rivitalojen vuokratonteissa tällaisissa tapauksissa hintaharkintaa.
Kiistaa on nyt viime keväästä saakka ollut siitä, käytetäänkö harkintaa myös kerrostalotonteissa.
Valtuusto on päättänyt valtuustokausittain hinnoittelusta. Päätöksessä ei puhuta kerrostalotonteista, mutta ainakin osassa niiden kaupoissa on harkinta, mikä yleensä on tarkoittanut kalliimpaa hintaa.

Näkemysero liki 100 000 euroa

Asetelma nousi viime keväänä esille, kun mikkeliläinen kerrostaloyhtiö Asunto Oy Mikkelin Sammonkatu 26 halusi ostaa tontin omistukseensa.
Kaupunki määritteli hinnan, mutta taloyhtiö katsoi, että hintaharkinta vei hinnan liian korkeaksi.
Näkemyseroa on noin 96 000 euroa. Yhtiön mukaan hintaharkintaa ei tule soveltaa, koska siitä ei ole valtuuston päätöstä.

Kaupungin tonttien luovutuksesta vastaava virkamiestaho ehti jo päättää kaupasta edullisemmalla hinnalla, mutta peruutti oman päätöksensä. Taloyhtiö valitti menettelystä.
Virkamiesvalmistelussa kaupunki päätyi siihen, että valtuuston päätös on virheellinen ja että menettely korjataan vastaamaan myös kerrostalotontteja.
SDP ei hyväksy tätä. Valtuuston SDP:n ryhmän puheenjohtaja, viime kauden valtuuston puheenjohtaja Satu Taavitsainen sanoo, että valtuusto ei ole tehnyt mitään virhettä.

Kaupunki: Ei voi myydä alihintaan

Taavitsaisen mukaan asiassa ei ole muutenkaan korjaamista, koska luottamushenkilöt ovat nimenomaan halunneet, että kerrostalotonttien hintoja ei vedetä ylös rasittamaan asumiskustannuksia.
Hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa kaupunki katsoo, että kaikkien tonttien, myös kerrostalotonttien, hinnoittelussa on sovellettu hinnantarkistusmekanismia vuodesta 2008 alkaen.
Lausunto toteaa, että kaupungin on myytävä tontit käypään hintaan, ei alihintaan.

Enemmistö kaupunkiympäristölautakunnasta katsoi, että virkamiehen kanta käy kaupungin menettelytavaksi.

SDP esitti esitti lautakunnassa, että tätä lausuntoa ei oikeudelle anneta. Muu lautakunta oli toista mieltä ja demariesitys kaatui äänestyksessä. SDP jätti eriävän mielipiteen.
Eriävän mielipiteen mukaan valtuusto on päättänyt juuri sitä, mitä on päättänyt, eikä virkamies voi toimia valtuuston päätöksen vastaisesti tai arvostella sitä.


SDP:n mukaan uudesta hinnoittelumekanismista ei ole päätetty vuoden 2008 jälkeen. Alkuperäinen menettely on vuodelta 1991, eikä sitä voi muuttaa takautuvasti.

Kerrostalojen tonttikaupoissa on käytetty hintaharkintaa

Enemmistö kaupunkiympäristölautakunnan jäsenistä katsoi, että virkamiehen kanta käy kaupungin menettelytavaksi.
Tekninen johtaja Jouni Riihelä rauhoittelee tilannetta ja sanoo, että seuraavaksi odotellaan hallinto-oikeuden tulkintaa.
— Kyse on riidanalaisesta asiasta. Katsotaan, mitä oikeus lausuu. Saadaan puolueeton kanta. Sen mukaan sitten toimitaan jatkossa.

Hinnoitteluharkintaa on käytetty myös kerrostalotonttikaupoissa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tällaisia kauppoja on tehty viisi. 
Kaupunki on juuri uusinut kaikkien vuokratonttiensa hinnoittelun. Järjestelyssä on ensi vuoden ajan siirtymäaika, jolloin vuokratontin haltija voi ostaa tontin niin sanotusti vanhalla hinnalla.
Kaupunki arvioi viime keväänä, että neuvottelussa saattaa olla kaksi tällaista kerrostaloja koskevaa vuokratonttikauppaa.