Kangasniemen kouluverkkoselvityksestä tehtiin valitus – Kunnanhallitus kiistää valituksessa esitetyt asiat

Arja Reinikainen

Otto Mannisen koulu Kangasniemen Hokassa on kunnanvaltuuston päätöksellä lopettamassa toimintansa syksyllä 2020. Arkistokuva.
Otto Mannisen koulu Kangasniemen Hokassa on kunnanvaltuuston päätöksellä lopettamassa toimintansa syksyllä 2020. Arkistokuva.

Kangasniemen kouluverkkoselvityksestä on tehty valitus. Valituksessa vaaditaan perumaan kunnanvaltuuston tammikuussa tekemä päätös kahden koulun, Otto Mannisen ja Äkryn koulujen toiminnan lakkauttamisesta.

Valituksessa todetaan, ettei päätös ole hallintolain mukainen eli tarpeeksi perusteellinen.

Selvityksessä on valittajien mukaan muun muassa jätetty varhaiskasvatus huomioimatta, eikä selvitys ole kattanut kaikkia kouluja.

Valituksessa todetaan lisäksi, ettei kuntalaisille järjestetty asianmukaista tiedottamista, eikä tarjottu vaikutusmahdollisuutta kaikille avoimen kuulemistilaisuuden muodossa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kangasniemen kunnanhallitukselta kirjallista lausuntoa valitukseen liittyen. Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, ettei kunnanvaltuuston päätöstä kouluverkkoasiasta pidä valituksen vuoksi kumota. Asiaan liittyviä valmisteluja ja tehtyjä selvityksiä on pidettävä kokonaisuutena arvioituna riittävänä.

Valituksessa viitataan myös kuntalaisadressiin

Lausunnossa todetaan, että kunnan kouluverkkoselvitys on asian laatu ja laajuus huomioiden tehty asianmukaisesti ja riittävän laajasti ja selvitys on toteutettu kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet huomioon ottaen.

Lausunnon mukaan esimerkiksi kuulemistilaisuudet järjestettiin kaikilla kunnan neljällä kyläkoululla hyvissä ajoin ennen selvityksen valmistumista. Kaikki asianosaiset tavoitettiin perheille ja kouluille kohdennetuilla viestillä.

Varhaiskasvatuksesta kunnanhallitus toteaa, että se on huomioitu selvitystä tehdessä ja asia käy ilmi itse selvityksestä.

Valituksessa viitataan myös kuntalaisadressiin, joka luovutettiin kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ennen valtuuston päätöskokousta. Adressissa kuntaa pyydetään laajentamaan selvitys kirkonkylän kouluihin sisäilmaongelmien johdosta.

Kunnanhallitus toteaa, että kuntalaisadressi ei tuonut lisätietoa käsiteltävään asiaan, mutta että se käsitellään kunnassa normaalissa järjestyksessä.

Kunnanhallituksen varajäsen Maisa Juntunen esitti, että kunta tekee valituksen tekijöiden esittämät riittävät lapsivaikutusarvioinnit ja viittaa samalla valtuustolle tekemäänsä eriävään mielipiteeseen valtuuston kokouksessa 16.12.2019. Esitystä ei kannatettu.

Juttua on muokattu klo 14 ja lisätty Maisa Juntusen esitys.