Paljonko maksaa Mikkelin toriparkin autopaikka — Kaupunki teetti arvion parkkiruudun markkinahinnasta autopaikkakauppaa varten

Mikkeli myy osan omista autopaikoistaan Hallituskadun kiinteistöyhtiölle. Kaupunki saa kaupassa 350 000 euroa.

Vesa Vuorela

Mikkelin kaupunki myy Toriparkki Oy:n osakkaana osan autopaikoistaan yksityiselle kiinteistöyhtiölle. Parkkihallissa on lyhytaikaisia pysäköijiä nykyisin yli 255 000 vuodessa. Kuukausipaikkoja on varattu yli 300 vuosittain.
Mikkelin kaupunki myy Toriparkki Oy:n osakkaana osan autopaikoistaan yksityiselle kiinteistöyhtiölle. Parkkihallissa on lyhytaikaisia pysäköijiä nykyisin yli 255 000 vuodessa. Kuukausipaikkoja on varattu yli 300 vuosittain.


Mikkelin Hallitustorin parkkihallin yhden autopaikan markkinahinta liikkuu 25 000 euron tasolla.
Hinta käy ilmi arviokirjasta, jonka Mikkelin kaupunki on teettänyt ulkopuolisella arviointitoimistolla.


Hinta-arvion syy se, että kaupunki myy omista autopaikoistaan 14 paikkaa Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustorille. Kaupunginhallitus päätti kaupasta maanantaina.
Kaupunki saa autopaikkojen hallintaan oikeuttavista osakkeista tässä kaupassa 350 000 euroa.

Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustori, mikkeliläisittäin tutummin Hallituskadun säästöpankin talo, tarvitsee kiinteistön muuttuvan käytön vuoksi autopaikat täyttääkseen kaavan mukaisen autopaikkamäärän. Paikkamäärää edellyttää rakennuslupa.
Kaupungilla on toriparkissa kaikkiaan sata autopaikkaa. Myynti ei vaaranna kaupungin omia autopaikkatarpeita.

Toriparkki Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan osakekaupoissa on osakkailla etuosto-oikeus. Tässä tapauksessa ei muilla osakkailla ole lunastusoikeutta, sillä ostaja on toriin rajoittuvassa korttelissa sijaitseva kiinteistönomistaja.
Kauppa vaatii vielä Mikkelin Toriparkki Oy:n suostumuksensa.

Kauppaa varten kaupunki teetti autopaikan hinnasta arvion, jonka laati Catella Property Oy.
Konsultti arvioi Mikkelin autopaikkojen markkina-asetelmia sekä vertaili tilannetta Lahteen ja Kuopioon.

Myynti ei vaaranna kaupungin omia autopaikkatarpeita.

Konsultti katsoi, että Mikkelissä on autopaikoilla olennaisesti kysyntää, muun muassa parkkihallin sijainnin vuoksi, ja että paikkojen myytävyyttä voidaan arvioida hyväksi.
Arvion mukaan maksuhalukkuus toriparkin pysäköintilaitoksen autopaikoista on samaa tasoa kuin uudiskohteiden hallipaikoista.

Mikkelin vuonna 2011 valmistunut kaksikerroksinen, 630 autopaikan halli maksoi aikoinaan 12,5 miljoonaa euroa. Yhden paikan kustannus oli siten lähes 19 000 euroa.
Tuon ajan jälkeen tehdyissä kaupoissa kaupungin keskustan alueella autohallipaikkojen hinnan keskiarvo on noin 16 000 euroa. Mikkelissä tosin on tehty kalliimpiakin kauppoja, joissa hinnat ovat olleet 22 000—26 000 euroa. Kauppojen keskiarvohinta on ollut noin 23 000 euroa.

Lahdessa parkkihallin yhden paikan hinta kokonaisinvestoinnin perusteella on ollut 38 000 euroa. Kuopiossa parkkihallilaajennuksen jälkeen kauppojen keskihinta on ollut noin 28 500.


Catella Property Oy päätyi arvioimaan Mikkelin toriparkin yhden paikan käyväksi hinnaksi 25 000 euroa. Tällä hinnalla kaupunki myy paikat Kiinteistö Oy Mikkelin Hallitustorille.