Hautausmaan koirakiellon rikkojaa on mahdoton rangaista

Savonlinnan kirkkoneuvoston ohjesääntö jää käytännössä menettelysuositukseksi.

Soila Puurtinen

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston koirakielto haustausmailla jää käytännössä suositukseksi.

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto on laatinut ja julkistanut uuden ohjesäännön, jonka mukaan lemmikkieläimiä ei saa tuoda hautausmaalle. Sääntö on kuitenkin yleisen järjestyslain vastainen.

Talousjohtaja Kari Virtasen mukaan ohjesäännön muotoilu on kirkkoneuvoston kannanotto keskustelua herättäneeseen asiaan. Virtasen mukaan ketään ei ole tarkoituskaan ryhtyä lemmikin kanssa kulkemisen vuoksi hautuumaan portilta käännyttämään.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Jyri Klemola ymmärtää tätä pääasiassa koiriin liittyvää problematiikkaa.
– Järjestyslakia säädettäessä hautausmaat on sijoitettu yleisten alueiden kategoriaan, mutta kirkon kanssa ei ole keskusteltu seurauksista.

Kirkkohallituksen mukaan seurakunta voi hautausmaan omistajana ja ylläpitäjänä antaa käyttäytymisohjeita ja menettelysääntöjä esimerkiksi juuri lemmikkien suhteen.
– Järjestyslain kannalta asiassa ei kuitenkaan ole sanktiomahdollisuuksia eli tämä jää ohjeen ja menettelysuosituksen luonteiseksi.

Kirkkohallitus on ottanut asiasta yhteyttä ministeriöön. Asia on kuitenkin niin pieni, ettei sen takia ryhdytä lakia muuttamaan ennenkuin on muutakin aihetta.

Kirkkoneuvoston päätöksen pitäisi tulla kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Klemola ei ota kantaa siihen, kuinka tuossa vaiheessa käy.

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo