Opetus- ja kulttuuriministeriö aloittaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuussa – Mikkeli ja Pieksämäki mukana

Vielä ei ole päätetty, ovatko Mikkelin ja Pieksämäen toimipaikat kokeilu- vai verrokkipaikkoja.

Henkka Jokela

Osa esikoululaisista aloittaa esikoulunsa elokuussa kaksivuotisena. Kuvituskuva.
Osa esikoululaisista aloittaa esikoulunsa elokuussa kaksivuotisena. Kuvituskuva.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun. Kokeilussa ovat mukana myös Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit.

Kokeilu toteutetaan elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta elokuusta alkaen, on yhteensä 102. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Sekä Mikkeli että Pieksämäki ovat ryhmässä, josta valitaan vasta myöhemmin, päätyvätkö kunnan toimipaikat kokeilu- vai verrokkitoimipaikoiksi.

Kokeiluun valittiin kokeilulain mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kokeilutoimipaikat sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset päätetään myöhemmin alkuvuonna 2021.

Kokeilun tarkoitus kehittää esiopetuksen laatua

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

– Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia kasvattava koulutie alkaa varhaiskasvatuksesta, joka tasaa tehokkaasti esimerkiksi perhetaustasta johtuvia oppimiseroja läpi kouluvuosien. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu auttaa vahvistamaan varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa tuottamalla arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, sanoo opetusministeri Jussi Saramo tiedotteessa.