Aapasuota, korpialuetta, luonnontilaista rämettä – Neljä arvokasta suokokonaisuutta suojellaan Etelä-Savossa

Suojeltavat alueet sijaitsevat Heinävedellä ja Pieksämäellä.

Tiina Mansikka

Ympäristöministeriö laskee, että soidensuojelun Helmi-ohjelmalla on suojeltu 3 000 hehtaaria arvokkaita alueita.
Ympäristöministeriö laskee, että soidensuojelun Helmi-ohjelmalla on suojeltu 3 000 hehtaaria arvokkaita alueita.

Yhteensä 160 hehtaaria eteläsavolaista suota neljältä eri alueelta on valittu arvokkaiden suokokonaisuuksien suojeluohjelmaan eli Helmi-ohjelmaan.

Kohteet sijaitsevat Heinävedellä ja Pieksämäellä, ja osa alueista kuuluu maakuntakaavojen suojelukohteisiin.

Sopimuksen suojelusta ovat tehneet ympäristöministeriö, Etelä-Savon ely-keskus ja suoalueet omistava metsätalouteen erikoistunut Tornator Oyj.

Helmi-ohjelmassa toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen, ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.

Helmi-ohjelmassa toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Erilaisia soita ja korpea

Pieksämäellä suojellaan Isosuon ja Lihavanlamminsuon alue, joka muodostaa pinta-alaltaan 85 hehtaarin suuruisen keidas-aapasuokokonaisuuden. Sen eteläosassa on myös vanhoja ja paikoin runsaslahopuustoisia kangasmetsiä.

Pieksämäellä sijaitseva Suurisuo on vesitaloudeltaan lähes luonnontilainen eteläinen aapasuo. Suojeltava alue on noin kuuden hehtaarin kokoinen, ja sen pohjoisosassa on laaja korpialue.

Heinävedellä suojellaan Juurikkajoen, -järven ja -selän rantoihin rajautuva ojittamaton ja puustoltaan luonnontilainen 54,5 hehtaarin suoalue sekä Leväsensuon ja Haisevanpuron 15 hehtaarin alue, joka käsittää luonnontilaisia rämeitä ja korpia.

Helmi-ohjelman kautta on suojeltu noin 3 000 hehtaaria soita.