Vaaleilla on iso merkitys ay-liikkeelle — Jäsenkato ihmetyttää Teollisuusliiton Turja Lehtosta, joka Mikkelissä sanoi, ettei loimaankassalaisia pidä neuvoa

Syksyn työehtoneuvotteluihin liitto lähtee odotuksin, jotka pohjautuvat hyvään talouskehitykseen.

Mikko Kontti

Teollisuusliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen tapasi luottamushenkilöitä Mikkelissä torstaina. Aluetoimitsija Tapio Anttila ikuisti tapaamisen. 
Teollisuusliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen tapasi luottamushenkilöitä Mikkelissä torstaina. Aluetoimitsija Tapio Anttila ikuisti tapaamisen. 

Metsiä pitää Suomessa hakata, ja hallituspohja tulee vaihtaa, linjaa suurin teollisuuden ammattiliitto Teollisuusliitto vaalien alla.

Jäsenistön edunvalvonta syksyn työehtoneuvotteluissa on liitolle keskeistä työsarkaa, mutta vaalejakaan ay-liike ei halua ohittaa.

— Tarvitsemme yhteistyökykyisen hallituksen. Tämä eronnut hallitus rikkoi kiky-sopimuksen nostamalla esiin irtisanomislait ja työttömyysturvan heikennykset. Sen jälkeen luottamusta ei ole saatu rakennettua uudelleen, sanoo Teollisuusliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.

Mikkelissä torstaina luottamushenkilöitä tavannut Lehtonen ei nimennyt ihanteellista hallituspohjaa mutta sanoi, että kahden puolueen kanssa yhteistyö on perinteisesti sujunut parhaiten. Hän tarkoitti vasemmistopuolueita.

— Minkään värinen hallitus ei ole aina meidän kanssa samaa mieltä, ja ensi vaalikaudellakin edessä on edessä hankalia asioita kuten työttömyysturvan kokonaisuudistus, mutta haluamme olla niistä neuvottelemassa.

Lehtonen näkee äänestysaktiivisuudella psykologisen vaikutuksen työmarkkinaneuvotteluihin.

—Työnantajapuolella seurataan herkällä silmällä, saako ay-liike väkensä uurnille.

Liiton vaalitavoitteilla on useita yhtymäkohtia vientiyritysten toimintaedellytysten turvaamiseen. Lehtonen sanoo, että energiapolitiikan tulee olla sellaista, että sähkön hintaa peilataan kilpailijamaiden kustannuksiin.

Lehtonen pitää myös metsien lisääntyvää hyödyntämistä perusteltuna sekä talouden että myös ilmaston näkökulmasta. Hän arvioi, että metsiä hoidetaan Suomessa kestävästi.

Liitossa on pelkoja, että hakkuiden rajoittaminen tai energian kallistuminen heikentäisi teollisuuden kilpailukykyä ja siirtäisi työpaikkoja muualle.

"Liitto on ainakin osakasko"

Teollisuusliitolla on Mikkelin seudulta ammattiosastoja muun muassa puutuoteteollisuuden, painoalan, metallin ja kemian aloilla.

Julkisessa keskustelussa on pohdittu syitä, miksi palkansaajien järjestäytymisaste on Suomessa laskenut alle 60 prosentin.

Lehtonen arvioi teollisuudessa keskimääräisen järjestäytymisasteen olevan lähes 80. Silti suunta hämmentää ay-liikettä. Lehtonen arvelee työelämän pirstoutumisen vaikuttavan. Nuoret eivät näe tarpeelliseksi liittyä jäseneksi, koska työsuhteet ovat lyhyitä eikä liitoilla ole yhden luukun periaatetta alan vaihtuessa.

— Tunnustettava se on, että hintakin voi vaikuttaa. Asiaa punnitaan vähän samalta pohjalta kuin sähkön kilpailuttamista.

Jäsenyyden valinnan Lehtonen rinnastaa ratkaisuun liikennevakuutuksen ja kaskon välillä, missä Loimaan kassa on liikennevakuutus ja liitto on kasko, joka pystyy auttamaan ja neuvomaan paikallisesti ja valtakunnallisesti
Varapuheenjohtaja perää jämerämpää suhtautumista järjestäytymättömiin.

— Loimaankassalaisia ei työsopimusasioissa neuvota, ohjeisti Lehtonen luottamushenkilöitä.

Palkkaodotukset korkealla

Kenttäkierroksella liitto ja sen aluetoimisto kokoavat tavoitteita syksyn työehtoneuvotteluihin. Lehtosen mukaan sekä numeroita että kirjaimia nostetaan elokuussa pöydälle.

— Hyvä talouskehitys näkyy yritysten tuloksissa. Toki kaikilla yrityksillä ei mene hyvin, mutta odotamme yleisen kehityksen näkyvän palkansaajan pussissa. Lisäksi neuvotteluihin nousee laaja laadullisten tavoitteiden kirjo koskien muun muassa sairaan lapsen hoitoa ja irtisanomissuojaa, ennakoi Lehtonen.