Pankeista tuli uteliaita asiakkaiden rahojen suhteen — lue tästä miksi!

Finanssivalvonta edellyttää, että pankeilla pitää olla asiakkaistaan ajantasaiset tuntemisen perustiedot.

Vesa Vuorela

Syyttäjän mukaan toisen henkilön raha-asioita hoitanut nainen vei ison summan rahaa tämän tililtä.
Syyttäjän mukaan toisen henkilön raha-asioita hoitanut nainen vei ison summan rahaa tämän tililtä.

Jouduitko pankissa asioidessasi vastaamaan omituisiin kysymyksiin? Udeltiinko, mistä olet rahasi hankkinut tai mihin aiot ne käyttää? Kysyttiinkö, paljonko tilillesi tulee kuukaudessa rahaa, jopa pankkikorttinostojesi määrää?
Voit lohduttautua sillä, ettei pankkineuvoja ilkeyttään kysellyt. Kysymyksiin vastaaminen on sinun osuutesi taistelussa kansainvälistä rikollisuutta, erityisesti rahanpesua vastaan.

Pankit kyselevät, koska Finanssivalvonta niin vaatii. Finanssivalvonta edellyttää, että pankeilla pitää olla asiakkaistaan ajantasaiset tuntemisen perustiedot. Ohjeistus koskee myös muita rahoitusalan yhtiöitä sekä vakuutuslaitoksia. Yksi törmää kyselyihin pankissa asioidessaan, toiselle kysymyksiä voidaan esittää verkossa.
Kokosimme yleisimpiä asiaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia:

Miksi pankki kyselee, vaikka olen vanha tuttu asiakas?
Pankeilla pitää olla asiakkaista ajantasaiset tuntemisen perustiedot. Pankkien on tunnettava asiakkaan henkilökohtaisia oloja, jos ne vaikuttavat pankkipalvelujen käyttöön. Pankin on tunnettava asiakas koko asiakassuhteen ajan. Siksi tietoja voi olla tarpeen päivittää.

Mitä pankki saa kysyä?
Asiakkaantuntemissääntelyn mukaan pankin tulee olla kiinnostunut seuraavista asioista: 1) nimi, osoite, henkilötunnus, kansalaisuus, 2) onko asiakas ulkomailla merkittävässä julkisessa tehtävässä (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani 3) asiakkaan elämäntilanne (esimerkiksi palkansaaja, eläkeläinen tai opiskelija) 4) onko kyseessä asiakkaan pääasiallinen pankkiasiakkuus 5) varojen ja säännöllisten maksujen ja rahavirtojen alkuperä 6) arvio asiakkaan säännöllisen maksuliikenteen määrästä 7) arvio asiakkaan ulkomaan maksujen määrästä ja peruste maksuille.

Miksi kysytään, mistä rahat on hankittu?
Palveluntarjoajan on tiedettävä, kenen toimeksiannosta ja varoilla liiketoimia tehdään ja kysyttävä tietoja palvelujen käyttötarpeesta sekä asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja asioinnista. Palveluntarjoajalla on oikeus kysyä tilille tulevien varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Pankki voi pyytää varojen alkuperästä kirjallista selvitystä.

Miksi kysytään paperit, kun maksaa laskun käteisellä?
EU:n asetuksen mukaan tuhannen euron tai sitä suurempien käteistalletusten sekä käteisellä samansuuruisen laskun maksamisen yhteydessä pankin on todennettava henkilöllisyys. Jossakin pankkiryhmissä raja saattaa olla alhaisempi.

Miksi pankki on kiinnostunut poliittisista sitoumuksista?
Pankin on tiedettävä, käyttääkö asiakas merkittävää julkista valtaa ulkomailla tai onko asiakas tällaisen henkilön lähipiirissä. Pankki voi seurata tällaista asiakassuhdetta tarkemmin väärinkäytösriskin vuoksi. Taustalla ovat maailmalla tapahtuneet korruptio- ja lahjontatapaukset. Tarkoitus ei ole tiedustella asiakkaan poliittisia näkemyksiä tai sidonnaisuuksia suomalaisiin politiikkoihin.

Onko kysymyksiin pakko vastata?
Ei. Vastaamatta jättäminen voi kuitenkin merkitä sitä, että pankki ei voi tarjota tiettyä palvelua. Vastaamatta jättäminen voi johtaa myös asiakassuhteen irtisanomiseen.

Mihin pankki käyttää tietoja?
Pankin on seurattava ja arvioitava, onko asiakkaan pankkikäyttäytyminen tavanomaista ja tyypillistä. Asiakas voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointiin. Pankki on velvollinen salaamaan asiakkaan taloudellista asemaa tai henkilökohtaisia oloja koskevat tiedot sekä liike- ja ammattisalaisuudet.

Mitkä lait edellyttävät pankeilta kyselemistä?
Luottolaitoslaki, vakuutusyhtiölaki, sijoituspalvelulaki, sijoitusrahastolaki, maksulaitoslaki, laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista sekä laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä.

Lähde: Finanssivalvonta

Anssi Mehtälä

Anssi Mehtälä

Kommentoidut