Mikkelin poliittiset ryhmät kahta puoluetta lukuunottamatta tekevät sopimuksen talouden vakautuksesta — Kuntavero nousee yhdellä prosenttiyksiköllä

Vääntö säästöistä ja sopeutuksesta on päätymässä SDP:n, keskustan, vihreiden ja kristiilisdemokraattien väliseen kirjalliseen sopimukseen. Kokoomus ja perussuomalaiset eivät ole sopimuksessa mukana. Sopimus keventää leikkauksia, mutta veroprosenttia nostetaan kerralla yhdellä prosenttiyksiköllä.

Vesa Vuorela

Mikkelin poliittinen johto kevensi säästö- ja leikkauslinjaa. Kirjastotoimen rakennemuutosta, niin sanottu nelimallia, ei näillä näkymin panna täytäntöön. Kirjastotoimelle osoitetaan ennakoitua pienempi säästövaatimus.
Mikkelin poliittinen johto kevensi säästö- ja leikkauslinjaa. Kirjastotoimen rakennemuutosta, niin sanottu nelimallia, ei näillä näkymin panna täytäntöön. Kirjastotoimelle osoitetaan ennakoitua pienempi säästövaatimus.

Mikkelin poliittiset ryhmät ovat kokoamassa yhteistä sopimusta kaupungin talouden vakauttamiseksi.

SDP, keskusta, vihreät ja kristillisdemokraatit antoivat maanantaina päivällä julkisuuteen sopimuksen, jossa ne sitoutuvat menossa olevan talouden sopeutushankkeeseen.

Sopimuksessa eivät ole mukana kokoomus eikä perussuomalaiset. Kokoomus arvosteli viime viikon puolella vakautuspakettia riittämättömäksi. Perussuomalaiset hyväksyi säästölinjaukset, mutta eivät tyytyneet sopimuksen kohtaan, joka koski lentokentän toiminnan supistamista.

Puolueiden välinen sopimus merkitsee näillä näkymin sitä, että Mikkeli korottaa ensi vuodeksi kunnallista tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä. Sopimus tähtää eri toimin säästöihin, mutta aiemmin suunniteltua kevyemmin. Esimerkiksi kirjastotoimen leikkauksia ei panna toimeen siten kuin aiemmin suunniteltiin, eikä tuntikehykseen kosketa.

Tuntikehysleikkausta ei tule

Puolueiden välinen sopimus noudattelee kaupunginjohtaja Timo Halosen virkamiesesitystä, mutta ei niin raskaalla kädellä.

Kaupunginhallitus käsittelee säästöpakettia maanantain kokouksessaan.
Talouden tasapainottamistoimenpiteet perustuvat kaupunginvaltuuston viime kesänä hyväksymiin kaupunkirakenneselvityksen linjauksiin sekä nyt maaliskuun alussa kaupunginhallitukselle luovutetun palvelusuunnitelmassa linjauksiin.

Ryhmien välisen sopimuksen mukaan muun muassa yksityisteihin suunniteltu leikkaus poistetaan, Otavan yhteispalvelupistettä ei siirrellä, liikuntapaikkojen leikkaus supistetaan 200 000 euroon, Ristiinan Kisakaaren kohtalosta ei neuvotella ja aluejohtokuntien leikkauksia kevennetään.

Veronkorotus toisi lisää rahaa kaupungille noin 8,8 miljoonaa euroa.

Kirjastotoimeen kaavailtu niin sanottu neljän kirjaston malli poistetaan ohjelman tekstiosuudesta kokonaan. Kirjastoilta tosin edellytetään 70 000 euron säästöä vuonna  2021.

Tuntikehyksen leikkauksella ei ole kannatusta ollut aiemminkaan, ja nyt asia todetaan yhteisesti.

Kuntavero nousee enemmän kuin talousjohto ehdotti

Sopimus hakee lisätuloja konsernituloutuksesta ja sote-yhtymä Essoten kanssa käytävistä neuvotteluista. Merkittävä linjaus on yhden prosenttiyksikön kuntaveron korotus.

Halonen esitti 0,5–0,75 prosenttiyksikön nostoa. Poliittinen päätöksenteko on nyt päätymässä prosenttiin.

Korotus toisi lisää rahaa kaupungille noin 8,8 miljoonaa euroa.
Kiinteistöveron korotuksista sopimus ei lausu mitään.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Satu Taavitsaisen mukaan  kaupungin talouden tasapainottaminen on tehtävä niin, että peruspalveluiden laatu ja lähipalvelut turvataan. Näitä ovat lähinnä lasten päivähoito, perusopetus, kirjastot ja vanhustenhuolto.

Taavitsainen on tyytyväinen subjektiivisen kokopäiväisen varhaiskasvatuksen palautumisesta ja maksuttoman varhaiskasvatuksen laajenemisesta.

— Mieluummin säästäminen pitää kohdentaa sekä kaupungilla että Essotessa väliportaan hallintoon kuin lapsia ja vanhuksia hoitavaan henkilöstöön ja ihmisten lähipalveluihin.

— Talouden tasapainottaminen pitää tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti heikompia suojellen. Olen tyytyväinen ryhmäpuheenjohtajien välisiin neuvotteluihin, joista lopputuloksena syntyi enemmistön ratkaisu, sanoo Taavitsainen.

”Talouden suunta on riippuvainen Essoten kustannustason kehityksestä”

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajan Pekka Pöyryn mukaan keskusta hyväksyy palvelurakennesuunnitelman, jolla saavutetaan lähes 28 miljoonan euron talouden tasapainotus.

— Se on huomattavasti enemmän kuin alkujaan lähdimme hakemaan. Pidämme tärkeänä, ettei säästötoimia kohdisteta lapsia ja nuoria koskeviin toimintoihin, kuten päivähoitoon tai koulutuksen tuntikehykseen, Pöyry sanoo.

— Näillä sopeutustoimilla kaupungin talous saadaan tasapainoon, uskoo Pöyry.

— Mikkelin kaupungin talouden suunta on riippuvainen Essoten kustannustason kehityksestä. Viime vuotisten useiden prosenttien ylitysten edessä olemme jatkossa voimattomia. Sellaisia säästöjä ei kaupunkilaistemme peruspalveluista enää löydy.

— Jatkossa eteen tulisivat leikkaukset kulttuuri ja kirjastopalveluissa, joiden saatavuus tässä paketissa pystyttiin turvaamaan, Pekka Pöyry tiivistää.

Koulutus ja kulttuuri välttivät isot leikkaukset

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Veli Liikanen on tyytyväinen siihen, että neuvottelujen avulla onnistuttiin välttämään suuret koulutuksen ja kulttuuripalvelujen leikkaukset.

Tuntikehyksestä ei leikata, kirjastosäästöt ovat maltillisia ja subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan aiemman päätöksen mukaisesti.

— Kaupungin taloustilanne on hyvin vaikea, joten edessä on myös ikäviä tasapainotustoimia, sanoo Liikanen.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Liisa Ahonen pitää hyvänä, että on saatu laaja enemmistö talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden taakse.

Luetuimmat