Mikkeli päättäjät ovat kaupungin brändistä hieman eri linjoilla. — Erityisesti ”Ihan Mikkelistä” -isku vähän arveluttaa

Mikkelin kaupunginhallitus tutustui kaupungin uuteen brändi- ja imagokonseptiin, mutta ei ollut sisällöstä ja jatkovalmistelusta samaa mieltä. Imagonrakentaminen eteni äänestämällä.

Vesa Vuorela

Mikkelin brändi- ja imagokonsepti muun muassa nostaa esiin ihmiset, torin, luonnon Saimaan ja tapahtumat. Tässä tanssitaan ensimmäisiä kesäkadun avajaisia.


Brändin luominen on osoittautunut Mikkelin kaupungille poikkeuksellisen visaiseksi tehtäväksi.
Kaupunginhallitus joutui maanantaina äänestämään vasta valmistuneesta brändi- ja imagokonseptista.
Kaupunginhallitus päätti kaupungin uudesta brändilinjasta äänin 8—3.

Asia oli maanantain hallituksen listalla. Syy äänestykseen oli se, että kaupunginjohtaja Timo Halonen, joka esitteli asian listalle, oli kuitenkin valmis palauttamaan koko asian uuteen valmisteluun.


Hallituksessa kokoomus teki esityksen, että brändistä päätetään nyt.
Äänestyksessä keskusta, kokoomus, vihreät ja kristillisdemokraatit katsoivat, että asia voidaan päättää. Vähemmistöön jäivät SDP:n hallitusjäsenet.

Taustatietojen mukaan palauttamisen ajatuksena oli katsoa brändikonsepti vielä uudelleen, pitää esimerkiksi aihetta sivuava iltakoulu ja sitouttaa se viime vuoden lopulla hyväksyttyyn kaupungin uuteen strategiapaperiin.


Brändiä on valmistelu pitempään, jo viime vuodesta saakka, ja pohjana on ollut vanha strategia. Mikkeli on lisäksi koonnut uusia kehittämisalustoja muun muassa elinkeinopolitiikan ja vapaa-ajan ympärille.

Brändityössä kaupunki on kysellyt kaupunkilaisten näkemyksiä kaupungin imagosta ja tulevaisuudesta. Osa poliittisista päättäjistä on katsonut, että asiasta olisi voinut käydä keskustelua päättäjienkin kanssa.
Lopputulos on nyt se, että Mikkeli rakentaa imagoa maanantain kaupunginhallituksen äänestyspäätöksen pohjalta.

Brändi- ja imagotyö linjaa kaupungin brändimäärittelyt, joissa näkyy brändin ydin, persoona, arvomaailma, menestystekijät ja brändin vetovoima sekä Mikkelin tarina ja hissipuhe.
Kokonaisuudessaan Mikkelin tarinassa on lähtökohtana kaupungin visio.

Brändi luettelee muun muassa Mikkelin arvot. Kaupungilla on periksiantamaton halua kehittyä, kehittää ja kasvaa. Mikkeli kunnioittaa luontoa ja sen kattausta, metsää, vettä ja ruokaa.
Liiketoimintaa luodaan kestävälle pohjalle.  Ensiluokkainen tekemisen jälki on kaupungille kunniakysymys.

Mikkeli myös ”Luo uutta”. Tämä näkyy esimerkiksi Ecosairila-hankkeessa, joka hakee uusia avauksia muun muassa kiertotaloudessa.


Päättäjien parissa on herättänyt hienoista keskustelua myös isku ”Ihan Mikkelistä”.

Eräiden arvioiden mukaan lausahdus saa aikaan vääränlaisia mielleyhtymiä.

Kommentoidut