Ympäristölautakunta tyrmää malmintutkimukset Puulan rannoilla – Julkinen keskustelu vaatii kannanottojen koventamista

Mikkelin seudun ympäristölautakunta ei hyväksy Tukesin myöntämää lupaa. Valitusmenettelyyn ei silti lähdetä. Valitus ei kuitenkaan etenisi, koska kunnalla ei ole muodollista valitusoikeutta.

Kalevi Tiitinen

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on huolissaan riskistä, jonka kaivostoiminta voi aiheuttaa Puulan vesistölle.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on huolissaan riskistä, jonka kaivostoiminta voi aiheuttaa Puulan vesistölle.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta ottaa jyrkän kielteisen kannan kaivostoimintaan.

Lautakunta ei hyväksy Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tekemää malminetsinnän varausilmoitusta, joka mahdollistaa malmitutkimukset Mikkelin ja Kangasniemen alueilla.

Varausilmoituksen on jättänyt Finnaust Mining Finland Oy. Yhtiö aikoo tehdä kaivostoiminnan aloittamiseen tähtäävää tutkimusta alueella, joka kattaa Kangasniemen pohjoisosat Joutsan rajalta Puulan ja Kyyveden välistä kannasta pitkin Mikkelin kaupunkialueen pohjoispuolelle.

Ympäristölautakunta käsitteli asiaa keskiviikkona ja oli linjauksessaan yksimielinen.

Lautakunta muodosti kannan kokonaistilanteeseen, mutta ei ennakkokaavailuista poiketen esitä valituksen tekemistä Tukesin lupamenettelystä.

Aluksi kaavailtiin, että lautakunta esittää kaupunginhallitukselle valitusmenettelyn aloittamista.

– Lainopillisen selvityksen jälkeen kuitenkin katsottiin, että kaupungilla ei ole muodollista valitusoikeutta tällaisessa asiassa, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Petri Pekonen (kesk.).

– Siksi päädyttiin kannanottotekstiin. Sanoisin, että lautakunta otti vesistöjen äärellä tapahtuvaan kaivostoimintaan varsin kovan kannan.

Syy käsittelyyn oli se, että kaupunginhallituksen muotoilemaa näkemystä on julkisessa keskustelussa pidetty liian vaimeana kannanottona.

Pekonen sanoo saaneensa itsekin yhteydenottoja ulostulojen koventamiseksi.

– Se kertoo siitä, että kuntalaiset kantavat huolta ympäristöstä ja vesistöistä Mikkelissä, Kangasniemellä ja Hirvensalmella.

Järviluontoa ei tule vaarantaa missään. — Petri Pekonen

Lautakunta arvostelee Tukesia malmitutkimukset mahdollistavan varausilmoituksen hyväksymisestä.

Lisäksi lautakunta vaatii, että mikäli Finnaust Mining tai joku muu taho myöhemmin hakee vastaavalle alueelle malminetsintälupaa, tulee Tukesin kuulla ympäristölautakuntaa sekä alueen kuntia ennen lupahakemuksen käsittelyä.

Lautakunta kummastelee malmitutkimuksiin varatun alueen laajuutta ja muistuttaa kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista.

Lautakunnan mukaan malminetsintää ei ole mahdollista kohdentaa alueelle, josta sekä malminetsinnän että mahdollisen kaivostoiminnan vaikutukset ulottuvat Mikkelin seudun keskeisimpiin virkistyskäyttövesistöihin.

Tällä olisi vaikutuksia alueen elinkeinoihin, vapaa-ajan asumiseen, matkailuun ja kalastukseen ja kuntien yleiseen mainekuvaan.

Varauspäätöksen kohteena olevalla alueella mahdollisen kaivostoiminnan vaikutukset kohdistuisivat suurimmilta osin niukkaravinteisen ja erinomaisessa kunnossa olevan Puulan vesistöön sekä valumien kautta myös Saimaaseen. Huomattava osa Puulasta ja Kyyvedestä on Natura-aluetta.

Muihin malmintutkimushankkeisiin lautakunta ei nyt ottanut kantaa. Tutkimuksia on käynnissä muun muassa Saimaalla Mikkelin kaupungin ja Juvan rajalla Anttolan Pihlajasalossa sekä Juvan Koikkalan alueella.

Pekosen mukaan lautakunta on kuitenkin katsoo, että tulokulma on sama kaikkialla.

– Järviluontoa ei tule vaarantaa missään. Meillä on täällä käytännössä joka puolella samat vesistöt ja sama huoli joka suunnalla, sanoo Pekonen.

Pekonen tuumii, että koko maakunnassa on vaikea löytää ympäristön kannalta turvallista paikkaa kaivokselle.

– Tietysti on todettava, että jostakin mineraalit on saatava, mutta minusta Etelä-Savo ei ole se alue, josta ne kaivetaan.

– Meidän elinkeinomme, lähiruoka, matkailu ja metsätalous ja koko alueen imago, edustavat kestävämpiä pitempiaikaisia pysyviä arvoja, joita ei tule vaarantaa.