Mikkeli pyrkii digitoinnin ykköskaupungiksi - Memory Campus voi kasvaa jättihankkeeksi

Kalevankankaalle valmistuva keskusarkisto on vasta isomman kokonaisuuden ensimmäinen pala, jos Mikkelin kaupungin suunnitelmat toteutuvat.

Jaakko Avikainen

Kalevankankaan keskusarkistoon rakennetaan parhaillaan sisätiloja. 70 000 hyllymetrin pystyttäminen on valtava urakka.
Kalevankankaan keskusarkistoon rakennetaan parhaillaan sisätiloja. 70 000 hyllymetrin pystyttäminen on valtava urakka.

Kalevankankaalle valmistuva keskusarkisto on vasta isomman kokonaisuuden ensimmäinen pala, jos Mikkelin kaupungin suunnitelmat toteutuvat.
Kalevankankaalle on kaavoitettu Memory Campus -kokonaisuutta varten 12 hehtaarin alue, joka mahdollistaa 60 000 kerrosneliömetrin rakentamisen. Keskusarkisto vie tästä määrästä ainoastaan 5 000 kerrosneliötä, joten kasvunvaraa on.
Memory Campuksesta halutaan rakentaa kansallinen arkisto- ja kirjastotoimialan digitoinnin ja sähköisen tallentamisen keskus, eräänlainen digitointitehdas. Alueelle sijoittuisi Kansallisarkiston lisäksi mahdollisesti Kansalliskirjaston toimintoja. Myös yritysmaailma on kiinnostunut.
— Yhteydenottoja on tullut ja ajatus on herättänyt kiinnostusta suurissakin yrityksissä, sanoo Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksein kehitysjohtaja
Juha Ropponen.

Keskusarkisto työllistää alkuvaiheessa 4—5 tietohenkilöä sekä parikymmentä digitoijaa.
Digitointiin liittyy suurempiakin tavoitteita. Valtioneuvosto teki kesäkuussa periaatepäätöksen siitä, että julkishallinnon tuottama asiakirjamateriaali arkistoidaan jatkossa vain digitaalisesti. Paperinen arkistomateriaali on digitoitava vuoteen 2030 mennessä.
Kansallisarkiston on laadittava digitoinnille aikataulu
tämän vuoden loppuun mennessä. Ensi vuonna Kansallisarkiston on suunniteltava, miten ja missä digitointi teh-
täisiin.
Mikkelin keskusarkistossa on suunniteltu toteutettavaksi tämän massadigitoinnin pilotointi vuoden 2018 aikana.
Koko massadigitointia ei keskusarkistossa voi toteuttaa, mutta työtä voitaisiin tehdä muissa Memory Campus -alueelle sijoittuvissa laitoksissa tai yrityksissä.
Massadigitointihankkeelle ei ole osoitettu rahoitusta
valtion budjetissa, mutta rahoitushakemukset ovat vireillä. Hankkeen on arvioitu työllistävän lopullisessa laajuudessaan jopa 140 henkilöä.

Anssi Mehtälä

Anssi Mehtälä