Heikki Siira siirtyy vuodeksi Mikkelin kaupungilta Essoten konsernitalousjohtajaksi – Tavoitteena talousosaamisen vahvistaminen

Essote vakinaisti Santeri Seppälän terveyspalvelujen vastuualuejohtajaksi.

Heikki Siira aloittaa elokuussa Essoten määräaikaisena konsernitalousjohtajana.
Heikki Siira aloittaa elokuussa Essoten määräaikaisena konsernitalousjohtajana.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote vahvistaa talouden johtamistaan.

Kuntayhtymän johtajan päätöksellä määräaikaiseen konsernitalousjohtajan virkaan on valittu Mikkelin kaupungin talousjohtaja, kauppatieteiden maisteri Heikki Siira.

Virka on uusi. Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen kertoo perustamisen taustalla olevan kuntaomistajien toiveet talousosaamisen vahvistamisesta.

Kuntatalouden tilanne on vaikea. Kortelaisen mukaan tilanne edellyttää kuntayhtymän talouden johtamisen, ennakoinnin ja raportoinnin sekä erityisesti talousnäkökulmasta jäsenkunta–kuntayhtymä -suhteen vahvistamista.

Tehtäviin kuuluu muun muassa taloussuunnittelu, talousanalyysit sekä sisäinen ja ulkoinen raportointi.

– Vuoropuhelua toki on jo nyt kuntien kanssa, mutta pyrimme vahvistamaan sitä ja lisäämään tietoa kulujen määräytymisestä, sanoo Kortelainen.

Hän kuvailee Essoten noin 380 miljoonan euron talousarviota varsin mosaiikkimaiseksi.

Kortelainen toteaa Essoten taloushallinnon henkilöstömäärän olevan kuntayhtymän kokoon nähden verrattain pieni.

Talousjohtaja Vesa Vestala jatkaa tehtävässään. Sekä Siira että Vestala ovat kuntayhtymän johtajan alaisia. Heistä muodostuu kolmikko, joka keskittyy nimenomaan talouden hallintaan.

Essoten arvion mukaan konsernitalousjohtajalla riittää työsarkaa myös sote-maakuntauudistuksen rahoituksen perusteiden selvittämisessä ja myöhemmin mahdollisessa toimeenpanon mukanaan tuomassa laskennassa ja taloussuunnittelussa.

Kuntayhtymän hallitus päätti Essoten konsernitalousjohtajan viran perustamisesta 17. kesäkuuta. Virka on pysyvä, mutta Siiran valinta koskee määräaikaa.

Määräaikainen virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä. Tehtävän täytti kuntayhtymän johtaja.

Siiran pesti alkaa 3. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta 2021.

Essote aikoo arvioida talousjohtamisen kokonaisuutta uudelleen vuoden kuluttua.

Tamlander viransijaiseksi kaupungille

Mikkelin kaupunki tiedottaa, että valinta on tehty kaupungin ja Essoten hyvässä yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä Essoten ja jäsenkuntien talouden tasapainottamiseksi.

Kaupungin talousjohtajan viransijaiseksi on valittu kauppatieteiden maisteri Tiia Tamlander. Hän siirtyy virkaan kaupungin taloussuunnittelupäällikön virasta. Taloussuunnittelupäällikön sijaisen Mikkeli pyrkii löytämään ensisijaisesti sisäisesti.

Essote on saanut myös vakinaisen terveyspalvelujen johtajan.

Kuntayhtymän johtaja Kortelainen on valinnut Essoten terveyspalvelujen vastuualuejohtajan virkaan erikoislääkäri Santeri Seppälän 3. elokuuta alkaen.

Seppälä on hoitanut virkaa viime vuoden helmikuusta määräaikaisena.

Viran hakuaika päättyi kesäkuun lopussa, ja virkaan oli yksi hakija.

Juttua päivitetty kello 12.50: Lisätty tietoja ja Risto Kortelaisen kommentteja.