Vain hyvätuloisilla pyyhkii hyvin tulevaisuudessa, arvioivat eteläsavolaiset kyselyssä — Eri vaaleilla on maakunnan asukkaille selkeä arvojärjestys

Etenkin eduskuntavaaleissa kannattaa äänestää, uskoo maakunnan asukkaiden enemmistö.

AOP

Tulotasolla on yhteys elinolojen kehittymiseen, arvioivat vastaajat Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä.

Eteläsavolaiset ovat huolissaan maaseudulla asuvien, ikääntyneiden ja huonotuloisten tulevaisuudesta.

Kunnallisalan kehittämissäätiö on kartoittanut maakuntien asukkaiden näkemyksiä siitä, miten eri väestöryhmien elinolot kehittyvät.

Myös mielipiteitä vaaleista ja niiden merkityksestä selvitettiin.

Kyselyn perusteella vain hyvätuloisten olojen arvioidaan kehittyvän parempaan suuntaan. Näin ennakoi 67 prosenttia kyselyyn vastanneista. Kuuden prosentin mielestä hyvätuloisten olot eivät muutu valoisammiksi.

Vääjäämättä heikompaan suuntaan kulkevat huonotuloisten elinolot. Niin arvioi 74 prosenttia vastaajista. Juurikaan paremmin ei uskota menevän maaseudulla asuvilla tai työttömillä.

Eteläsavolaisten odotukset poikkeavat koko maan väestön keskiarvosta pessimistisempään suuntaan. Maakunnassa ollaan keskimääräistä enemmän huolissaan yrittäjistä, lapsista ja nuorista, lapsiperheistä ja palkansaajista.

Kyselyssä piti ajatella, millaiseksi elinolot muuttuvat 10 vuoden aikana. Haastatteluja tehtiin Etelä-Savossa 207.

Maakuntavaalit eurovaaleja tärkeämmät

Vaaleista selvästi tärkeimmäksi vaikuttamisen kanavaksi koetaan äänestäminen eduskuntavaaleissa. Vähintään melko tärkeänä eduskuntavaaleissa äänestämistä pitää 84 prosenttia vastaajista.

Kuntavaaleissa vaikuttamista tärkeänä pitää 78 prosenttia eteläsavolaisista. Vastausten perusteella maakuntavaalit (63 prosenttia) ovat hieman eurovaaleja (59 prosenttia) tärkeämmät.

Vastaajia itseään yhteiskunnalliset tehtävät kiinnostavat vaihtelevasti ja Etelä-Savossa hieman harvempia kuin koko maassa keskimäärin. Lautakuntiin kohdistuu eniten halukkuutta. Joka viides voisi miettiä valtuustoehdokkuutta ja noin joka kuudes maakuntavaalien ehdokkuutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valinnanvapauden toteutuessa eteläsavolaiset lähtisivät kerkeästi yksityisille markkinoille. Esimerkiksi yleislääkäripalveluissa luotetaan keskimääräistä useammin yksityiseen tarjontaan. Julkista puolta suosittaisiin äitiys- ja lastenneuvolapalveluissa, ikääntyneiden kotihoidossa ja palveluasumisessa.