Etelä-Savon ely-keskus myönsi avustuksia vesistöjen kunnostukseen – Xamkin hanke sai toimintamallin luomiseen yli 100 000 euroa

Avustukset ovat ympäristöministeriön harkinnanvaraisia valtionavustuksia, joilla toteutetaan vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Jaakko Avikainen

Esimerkiksi Mikkeli-Luonterin kalatalousalueella on tavoitteena hoitokalastaa 40 000 kiloa kalaa. Arkistokuva.
Esimerkiksi Mikkeli-Luonterin kalatalousalueella on tavoitteena hoitokalastaa 40 000 kiloa kalaa. Arkistokuva.

Etelä-Savon ely-keskus on myöntänyt avustuksia vesistökunnostushankkeille. Avustuksia myönnettiin lähes 200 000 euron edestä.

Suurimman avustuksen, 116 060 euroa, sai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin hanke. Siinä pyritään luomaan toimintamalli hoitokalastuksen toteuttamiseen Etelä-Savossa ja kehittämään hoitokalastukseen digitaalinen tiedonsiirtokanava.

Kyyveden osakaskunta sai 18 600 euroa Kyyveden matalilla lahtialueilla tapahtuvaan hoitokalastukseen ja Mikkeli-Luonterin kalatalousalue 10 000 euroa Mikkelin alapuolisen Saimaan hoitokalastukseen. Saimaalla on tavoitteena saada 40 000 kiloa kalaa saaliiksi.

Pertun osakaskunta sai 5000 euroa hoitokalastukseen, vesikasvien niittoon ja vedenalaisten kivien merkitsemiseen Pertunmaalla ja Haukilampi-yhdistus 475 euroa särkikalojen nuottaukseen Pertunmaalla sijaitsevalla Haukilammella.

Mäntyharjun kunnalle myönnettiin 5600 euroa lähivesistöjen tilasta laadittavaan yleissuunnitelmaan ja mäntyharjulaiselle Toivola 3 -osakaskunnalle 1750 euroa Etelä-Tervajärven niitto- ja luontoarvoselvityksen laatimiseen.

Pieksämäen Virtasalmella sijaitsevalle Myysälänmäen tilalle on tarkoitus rakentaa 6200 euron avustuksella monipuolinen aluslammen kosteikko. Puumalassa 3600 eurolla taas laaditaan metsätalouden vesiensuojelusuunnitelma Suurjärven valuma-alueelle.

Avustukset ovat ympäristöministeriön harkinnanvaraisia valtionavustuksia, joilla toteutetaan vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Ohjelmalla halutaan parantaa vesien ja vesiympäristön tilaa sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä.

Valtion tuen osuus hankkeiden toteuttamisesta on yleisesti puolet, vaihdellen 20–70 prosentin välillä.

Avustusta vesistökunnostushankkeisiin voi hakea seuraavan kerran syksyllä 2020.