Mikkeli kiistelee entisen terveyskeskuksen alueen rakentamisesta— Vanhan terkkarin parkkipaikalle tulee palveluasumista

Mikkelin virkamiehet ja luottamusjohto ovat eri mieltä Pankalammen entisen terveysaseman alueen rakentamisesta. Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että palvelutaloyksikölle voidaan luovuttaa rakennuspaikka.

Mari Koukkula

Palveluasumista on suunniteltu Pankalammen entinsen pääterveysaseman parkkipaikalle Kastanjakujan ja Kiiskinmäenkadun kulmaukseen.
Palveluasumista on suunniteltu Pankalammen entinsen pääterveysaseman parkkipaikalle Kastanjakujan ja Kiiskinmäenkadun kulmaukseen.

Mikkelin kaupungin sisällä on noussut erimielisyyttä siitä, voiko entisen terveyskeskuksen alueelle rakentaa palveluasumista.


Kaupungin virkamiehet esittivät tontin varaamista tähän tarkoitukseen, mutta poliittinen luottamusjohto joutui maanantain kaupunginhallituksessa asiassa äänestykseen saakka.
Kaupunki teki jo virkamiestasoisen päätöksen tontin luovuttamisesta, mutta kaupunginhallitus käytti päätökseen otto-oikeutta.
Maanantaina äänestyksen jälkeen hallitus päätti, että entisen terveyskeskuksen nurkalle voidaan rakentaa palveluasumista.

Kiistanalainen tonttialue, entinen parkkipaikka, sijaitsee nykyisin tyhjillään olevan Pankalammen pääterveysaseman vieressä Kiiskinmäenkadun ja Kastanjakujan kulmauksessa.
Kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa teki päätöksen tontinluovutuksesta Makeva Oy:lle helmikuussa. Rakennuspaikan hinta on 150 400 euroa.

Makeva Oy on erikoistunut hoiva- ja päiväkotikiinteistöhankkeiden toteuttamiseen.
Kehitysvammaisten sekä autististen nuorten ja aikuisten asumispalvelua paikalla hoitaisi Mehiläinen Oy.
Tehostettuja palveluasumispaikkoja olisi 15 sekä erillisrakennuksessa viisi tuettua asumispaikkaa. Kerrosalaa olisi yhteensä noin 950 kerrosneliötä.

Kaupungingeodeetin päätöstä edelsi teknisen toimen johdon linjaukset sekä maankäyttötyöryhmässä että poikkeamistarpeesta.
Teknisen toimen mukaan paikalle voidaan rakentaa palveluyksikkö. Rakentaminen entiselle parkkipaikalle tosin vaatii poikkeamismenettelyn.

Entisen terveyskeskuksen alue on noin kolme hehtaaria. Palvelutalon tontti olisi tästä noin kymmenen prosenttia, eikä rakentaminen vaikeuttaisi virkamiesesityksen mukaan alueen muuta tulevaa maankäyttöä.
Rakentamista perustellaan myös sillä, että alueella on jo sosiaali- ja terveystoimen palveluja.

Rakentamista perustellaan myös sillä, että alueella on jo sosiaali- ja terveystoimen palveluja.

Maanantain kaupunginhallituksessa hallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) esitti, että rakennuspaikka ei varata Makeva Oy:lle.
Kun pohjaesitys oli tontin luovutus, hallitus äänesti asiasta.
Aholainen sai taakseen SDP:n Jarno Strengellin, Soile Kuitusen ja kristillisdemokraattien Jukka Pöyryn. Keskustan Petri Pekonen, Pekka Pöyry ja Kirsi Olkkonen, kokoomuksen Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja  Armi Salo-Oksa sekä vihreiden Minna Pöntinen olivat luovutuksen kannalla.


Äänestys päättyi luvuin 7—4, joten rakennuspaikka luovutetaan.
SDP ja kristillisdemokraatit jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kaupunki on valmistellut entisen terveyskeskuksen alueelle asemakaavan muutosta.
Kaavatyö on ollut vireillä jo useamman vuoden. Terkkarin sekä lähistöllä olevan entisen vanhainkodin alueelle on kaavailtu asumista, muun muassa senioriasuntoja sekä niin sanottuja mikrotaloja.


Pääterveysasema on ollut tyhjillään viime vuodesta. Rakennukset on määrä purkaa.