Mikkeli lupaa, että jätevesipuhdistamon operaattorimalli ei nosta vesimaksuja – Päättäjät antoivat luvan jatkaa yhteistyökumppanin hakemista

Mikkeli pitää kiinni siitä, että Metsä-Sairilan putsarin toimintaa ja aluepuhdistamoja hoitaa ulkopuolinen yritys. Kilpailutusneuvottelu on edennyt tarjouspyyntövaiheeseen. Neuvottelukumppaneiden nimiä ei kerrota julkisuuteen.

Jaakko Avikainen

Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon koekäyttö alkaa nyt syksyllä. Operointiin on tulossa yksityinen yritys.
Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon koekäyttö alkaa nyt syksyllä. Operointiin on tulossa yksityinen yritys.

Mikkelin kaupunki jatkaa yhteistyökumppanin hakemista uuden jätevedenpuhdistamon toiminnan käytännön pyörittämiseen.

Kaupunginhallitus antoi maanantaina viranhaltijoille ja vesiliikelaitokselle luvan hankintamenettelyn jatkamiseen.

Siten seuraavaksi Mikkeli julkaisee kilpailullisen neuvottelumenettelyn tarjouspyynnön mukana oleville neuvottelukumppaneille.

Päätökseen sisältyy samalla merkittävä linjaus. Kaupunginhallitus edellyttää, että operaattorimalli ei nosta kaupungin vesimaksuja nykyiseltä tasoltaan. Korotukseksi sallitaan vain indeksikorotukset.

Mikkelin vesilaitos on valmistellut menettelyä, jossa Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon käytännön toimintaa tulee hoitamaan ulkopuolinen yhteistyökumppani.

Asiaa on käsitelty useaan otteeseen tältä pohjalta.

Viime vuoden joulukuussa kaupunginhallitus päätti, että vesiliikelaitos sai aloittaa yhteistyömallin eli operointipalveluiden ja public-private-partnership -kumppanin kilpailutuksen.

Valmistelun aloittivat vesiliikelaitos, kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Ramboll Finland Oy.

Viime huhtikuussa kaupunginhallitus valtuutti vesilaitoksen aloittamaan kilpailutuksen uuden puhdistamon, aluepuhdistamojen ja pumppaamon toiminnasta.

Hankinta on edennyt nyt vaiheeseen, jossa neuvottelumenettelyn tarjouspyyntö voidaan jättää mukaan valituille neuvottelukumppaneille.

Kaupunki ei kerro, kenen kanssa neuvotellaan. Aiempien tietojen mukaan vesiliikelaitoksen kanssa neuvottelee kaksi yhtiötä.

Neuvotteluasiakirjat salaisia

Maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyssä olleen asian kaikki asiakirjat olivat julkisuuslain nojalla asetettu salaisiksi.

Kaupunginhallitus edellyttää, että operaattorimalli ei nosta kaupungin vesimaksuja nykyiseltä tasoltaan.

Tavoitteena kilpailutuksessa on malli, jossa haetaan "tehokkaita jätevedenpuhdistamon operointipalveluita tuottavaa sekä puhdistamon testaus- ja kokeiluympäristöä hyödyntävän uuden liiketoiminnan syntymistä edistävää kumppaniyritystä".

Yhteistyöyritys toimisi Metsä-Sairilan puhdistamossa sekä Ristiinan, Suomenniemen, Haukivuoren ja Anttolan puhdistamoilla sekä keskuspumppaamossa.

Kaupunginhallitus oli maanantaina käytännössä yksimielinen.

Hallitus määritteli myös taksalinjan. Keskustan Petri Pekonen esitti ehdoksi puhdistamotoimintojen siirrolle operaattorille, että vesimaksut eivät saa nousta nykytasosta.

Esitys sai kannatuksen keskustalta, mutta sen hyväksyi koko hallitus yksimielisesti.

Pekonen oli kokouksen jälkeen tyytyväinen hallituksen taksalinjaukseen.

– Operaattoriasian valmistelussa on ollut pelko siitä, että ulkopuolisen ottaminen laitoksen toimintaan nostaa taksoja. Ihmettelen, että valmisteluvaiheessa tähän ei puututtu. Nyt hallitus linjasi asian, sanoo Pekonen.

– Operaattorimenettely ei saa korottaa taksoja. Taksapainetta tulee varmaan vielä koko puhdistamohankkeessa, kun nyt on käynyt ilmi, että lopullinen kustannusarvio on noin kymmenen miljoonaa euroa aiempaa arviota korkeampi, sanoo Pekonen.

Oman toiminnan malli ei saa kannatusta

Täysin yksimielisesti käsittely ei maanantaina mennyt.

Hallituksen jäsenistä Jarno Strengell (sd.) esitti, että tarjouspyynnön ohella selvitetään laitosten operointi omana työnä.

Hänen mukaansa olisi selvitettävä oman työn kustannukset sekä edut ja riskit. Strengellin mukaan asian selvittäminen on jäänyt pintapuoliseksi.

Strengellin esitystä ei kannattanut kukaan, joten se raukesi.