Hirvensalmi myy sote-tilat, mutta ei nimennyt vielä ostajaa — Kaksi muutakin terveysyhtiötä kiinnostui kunnasta Attendon avauksen jälkeen

Hirvensalmen kunnanhallitus teki periaatepäätöksen kunnan sote-kiinteistöjen myymisestä ja terveyspalvelujen uusimisesta. Neuvottelut aloitetaan, mutta ostajaa ei erikseen nimetty. Attendon mukaan Hirvensalmen kaltainen kunta kiinnostaa terveysmarkkinoilla.

Mari Koukkula

Hirvensalmi aloittaa neuvottelut soten kiinteistönsä myynnistä. Kunnanhallitus teki asiasta periaatelinjauksen maanantaina. Aikanaan kaupoista päättää valtuusto.
Hirvensalmi aloittaa neuvottelut soten kiinteistönsä myynnistä. Kunnanhallitus teki asiasta periaatelinjauksen maanantaina. Aikanaan kaupoista päättää valtuusto.

Hirvensalmen kunta aikoo myydä omistamansa sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt yksityiselle palvelutuottajalle.
Kunnanhallitus teki asiasta periaatelinjauksen maanantain kokouksessaan.
Kunnanhallitus ei kuitenkaan maanantaina nimennyt mitään yhtiötä, vaan päätökseen kirjattiin ostajaosapuoleksi ”yksityinen palvelutuottaja”.
Myynnin ehdoksi kunnanhallitus sen, että ostaja rakentaa korvaavat tilat ja sitoutuu toteuttamaan riittävän laajat palvelut.

Hallituksen käsittelyn syynä oli terveydenhuollon ja hoivapalvelujen yhtiön Attendo Oyj:n esitys.
Attendo on valmis ostamaan Hirvensalmen kunnan sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt ja perustamaan kuntaan uuden sote-keskuksen.
Kunnanhallitus ei päätöksessään ottanut kantaa ostajan nimeen.
Kunnan päättäjien kantaan vaikutti se, että kun Attendon esitys tuli viime viikolla mediassa julkisuuteen, kaksi muutakin terveysalan yhtiötä otti yhteyttä kuntaan.
Kunnanjohtaja Seppo Ruhasen mukaan kunta haluaa kuulla muitakin yhtiöitä. Hän ei kerro, keitä nämä kaksi muuta yhtiötä ovat.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Liukkonen (kesk.) luonnehtii ratkaisua mittavaksi Hirvensalmella.
— Tavoitteena on säilyttää kuntalaisten palvelut. On vaara, että palvelut karkaavat täältä, sanoo Liukkonen.
Toinen syy on kiinteistöissä. Liukkosen mukaan kunnille jää sote-muutoksessa kiinteistöriski samalla, kun tiedossa on iso peruskorjausinvestoinnin tarve.

Attendo Oyj katsoo, että Hirvensalmen kaltaisessa kunnassa on tulevaisuudessa terveys-, hoiva- ja asumispalvelujen kysyntää.
— Hirvensalmen kaltaisessa kunnassa on sellaista palvelukysyntää, jota me voimme tarjota. Asukkaita on noin 2 000, sijainti lähellä isompaa keskusta sekä edessä isot haasteet palvelujen karkaamisesta ja sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen tulevaisuudesta, sanoo yhtiön terveyspalvelujen myyntijohtaja Antti Raimovaara.

Attendo on ehdottanut kunnalle, että Hirvensalmi luovuttaisi yhtiölle kauppahintaa vastaan kunnan palvelukeskuksen ja asumispalveluja tarjoavan Heikinkodin kiinteistöt. Yhtiö rakentaisi nykyaikaisen hoivakodin ja toteuttaisi niin sanotun sote-keskuksen.
Tarjous on Hirvensalmelle räätälöity ehdotus. Yhtiö pohjaa tarjouksensa erilaisiin muuttujiin, joita ovat lähinnä kunnan koko, sijainti, väestörakenne, palvelujen tarve, sairastavuus sekä kiinteistöjen tilanne.

Hirvensalmella Attendon konsepti on yhtiön ja kunnan välinen palvelukokonaisuus, jonka ensimmäinen vaihe on kiinteistöinvestointi.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on Hirvensalmella palvelujen järjestäjä ja tuottaja.
— Attendo ei ehdota mallia, joka syrjäyttää Essoten. Hirvensalmen kunta ei myöskään riko Essoten perussopimusta, eikä kilpailuta palveluja.
Attendon hanke tähtää Raimovaaran mukaan terveys- ja asumispalvelujen järjestämiseen pitkällä tähtäimellä. Taustalla on valmisteilla oleva sote-uudistus ja sen valinnanvapauden mahdollistava lainsäädäntö.
— Valinnanvapaus ei ole yksityistämistä, vaan markkina avautuu palvelutuottajille. Ei ole estettä, etteikö kunnassa voisi toimia joku muukin palvelutuottaja kuin Essote.
— Me toimimme omalla riskillämme. Asiakas tekee itse valinnan.

Attendon esityksen mukaan kunta luovuttaa yhtiölle kauppahintaa vastaan palvelukeskuksen ja palveluasumista tarjoavan Heikinkodin tilat. Raimovaara ei kerro tarjottua kauppahintaa.
— Kyse on liikesalaisuudesta. En voi kertoa kauppahinnasta edes suuruusluokkaa.
Yhtiö on valmis rakentamaan uuden hoivakodin. Sote-keskuksen tilaratkaisuja puolestaan ohjaa palveluvalikoima.
— Uudisrakentamista tulee. Palvelutalo ei enää vastaa nykyajan vaatimuksia. Varaudumme usean miljoonan euron rakentamiseen.
Sote-keskuksessa Attendo on valmis tarjoamaan perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut.
— Sitoudumme toimimaan Hirvensalmella ja tarjoamaan ne palvelut, jotka julkisella rahoituksella mahdollistetaan, sanoo Raimovaara.

Jukka Ahdelma

Jukka Ahdelma