Järvi-Suomen Energia uudistaa Pertunmaan sähköverkkoa miljoonilla euroilla: Uusi 110 kV:n sähkölinja ja sähköasema

Jakeluverkkoyhtiö Järvi-Suomen Energia uudistaa Pertunmaan sähköverkkoa yli neljällä miljoonalla eurolla.

Vesa Vuorela

Kuva Järvi-Suomen Energian komentokeskuksesta. Järvi-Suomen Energia investoi verkon rakentamiseen ja sähköverkon kehittämiseen vuonna 2018 lähes 40 miljoonaa euroa.
Kuva Järvi-Suomen Energian komentokeskuksesta. Järvi-Suomen Energia investoi verkon rakentamiseen ja sähköverkon kehittämiseen vuonna 2018 lähes 40 miljoonaa euroa.

Järvi-Suomen Energia tekee Pertunmaalla laajoja sähköverkon uudistustöitä.
Syksyllä yhtiö on aloittanut toimet uuden 110 kV:n sähkölinjan ja sähköaseman rakentamiseksi. Uusi sähkölinja rakennetaan Uotilantien varrelta Pertunmaalle. Pituutta sähkölinjalle tulee 6,4 kilometriä, ja sen rakentaminen alkaa tammikuussa.

Johtourakoitsijana toimii TMV Line. Kyseessä on suurjännitejohto, jonka jännite, 110 kV, on Järvi-Suomen Energian verkon suurin.

Samalla Pertunmaalle Pirttiharjun alueelle rakennetaan uusi sähköasema, jonka urakoitsijana toimii VEO Oy. Hankkeen kokonaiskustannus on arviolta noin 1,4 miljoonaa euroa.

Järvi-Suomen Energia lupaa, että uusi sähkölinja ja sähköasema turvaavat jatkossa Pertunmaan sähkönsaantia ja parantavat sen laatua. Yhtiön mukaan työt ovat alkaneet syksyllä puuston poistolla, ja kaikki työt valmistuvat toukokuun 2018 aikana.

Metsäkoneet aloittivat puuston poistamisen viime lokakuussa, ja työ jatkuu kuluvan vuoden loppuun asti. Työstä vastaa OK-Metsä-Oy, joka on Järvi-Suomen Energian mukaan alueen maanomistajiin henkilökohtaisesti yhteydessä ennen puiden kaatoa.

Ensi vuonna lähes 40 miljoonaa euroa sähköverkkoon

Tänä vuonna Järvi-Suomen Energia on maakaapeloinut keski- ja pienjännitesähköverkkoa yhteensä 23 kilometriä. Vuonna 2018 maakaapelointityöt jatkuvat. Vuoden aikana asennetaan lähes 45 kilometriä maakaapelia.
Yhtiö rakentaa 26 uutta puistomuuntamoa, jotka varmistavat sähkönjakelua.

Rakennusurakoiden kokonaiskustannukset ovat 3,2 miljoonaa euroa.
Järvi-Suomen Energia investoi verkon rakentamiseen ja sähköverkon kehittämiseen vuonna 2018 lähes 40 miljoonaa euroa.

Sähköverkossa on tällä hetkellä kolmasosa siirtoasiakkaista, ja vuoden 2018 aikana verkon piirissä on Järvi-Suomen Energian arvion mukaan yli 40 000 asiakasta. Järvi-Suomen Energia arvioi, että verkostoinvestointien työllistävä vaikutus on noin 140 henkilötyövuotta.

Järvi-Suomen Energia on Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva jakeluverkkoyhtiö.