Keskusta jyrää kaakossa: Ääniä luvassa puolet lisää

Keskusta nousee eduskuntavaaleissa Kaakkois-Suomen vaalipiirin selväksi ykköseksi. Näin ennustaa Kaakon Viestinnän maakuntalehtien Taloustutkimuksella teettämä kannatusmittaus

Timo Seppäläinen

Kaakon Viestinnän maakuntalehtien teettämässä kyselyssä peräti 46 prosenttia vastanneista ei vielä tiedä, ketä äänestää tai ei halunnut kertoa kantaansa.

Keskusta nousee eduskuntavaaleissa Kaakkois-Suomen vaalipiirin selväksi ykköseksi. Näin ennustaa Kaakon Viestinnän maakuntalehtien Taloustutkimuksella teettämä kannatusmittaus.

Puolueen äänimäärä näyttää nousevan vaalipiirissä jopa puolella. Kannatus yltää 30,3 prosenttiin, kun se vuoden 2011 eduskuntavaaleissa oli 21,1 prosenttia.

Viimeksi SDP oli vaalipiirin suurin puolue. Nyt se on jäämässä selvästi kakkoseksi 21,5 prosentin kannatuksella (24,4 %).
Suurimmat häviäjät kannatuksessa ovat kokoomus ja perussuomalaiset: kummaltakin on katoamassa joka viides äänestäjä. Perussuomalaisille gallup lupaa 18,2 prosentin kannatusta (22,4 %). Kokoomus on jäämässä 13,3 prosenttiin (16,7 %).

Keskustan lisäksi ainoa eduskuntapuolue, joka näyttää lisäävän kannatustaan on vihreät. 2011 vihreät keräsi vaalipiiristä 5,2 prosentin kannatuksen, nyt mittaus lupaa 5,6 prosenttia.

Taloustutkimus haastatteli tutkimusta varten 5 000:tta ihmistä. Kantansa heistä kertoi vain reilu puolet. 46 prosenttia haastatelluista miettii vielä kantaansa tai ei halua sitä kertoa. Tutkimusjohtaja Jari Pajunen Taloustutkimuksesta pitää määrää poikkeuksellisen suurena. Epävarmojen äänestäjien osuus on näissä vaaleissa tuttu ilmiö myös valtakunnallisesti.
Kuinka luotettava tutkimus sitten on?
— Suurin epävarmuustekijä liittyy heihin, jotka eivät kertoneet kantaansa. Mittaus on sinänsä hyvin luotettava, mutta se on aina epävarmaa, miten ihmiset käyttäytyvät, Pajunen sanoo.
Ratkaisevaa on se, ketkä lähtevät äänestämään.
Kaakkois-Suomen vaalipiirin kannatusluvut 2011 on laskettu yhdistäen entisten Etelä-Savon ja Kymen vaalipiirien puolueiden äänimäärät.


Näin tutkimus tehtiin
Taloustutkimus selvitti Kaakon Viestinnän maakuntalehtien toimeksiannosta puolueiden kannatuksen eduskuntavaaleissa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä.
Tulokset on koottu 5 000 henkilön haastattelusta. Puoluekantansa kertoi 2 702 vastaajaa eli 54 %.
Vastauksia on painotettu vastaamaan alueen väestöä ja käyttäen korjauskertoimia, joissa on huomioitu edellisten eduskuntavaalien tulokset.
Haastattelujen kohderyhmä on 18—85-vuotias väestö.
Tutkimuksen virhemarginaali on koko vaalipiirin osalta suurimmillaan 1,3 prosenttiyksikköä.
Tiedonkeruu toteutettiin 3.—21. maaliskuuta.


Kaakon Viestinnän maakuntalehtien teettämän gallup-mittauksen ja vuoden 2011 vaalien kannatuslukujen vertailu. Kaakkois-Suomen vaalipiirin kannatusluvut 2011 on laskettu yhdistäen entisten Etelä-Savon ja Kymen vaalipiirien puolueiden äänimäärät.

Kristiina Tiippana