Uusi kiertoliittymä purkaa 13-tien risteysruuhkia — Ison kiertoliittymän lasketaan vetävän liikennettä paremmin kuin valo-ohjaus

Mikkelin kaupunkiliikenteen ja 13-tien valoristeys muutetaan monikaistaiseksi kiertoliittymäksi. Otavankadulla ja päätiellä jonotetaan ruuhkissa kuitenkin vielä parisen vuotta.


Pahasti ruuhkautuvan Otavankadun ja 13-tien risteystä parannetaan korvaamalla valo-ohjaus uudella kiertoliittymällä.
Mikkelin keskusta-alueen ja Rantakylän liikenne sekä 13-tien liikenne jonoutuvat ajoittain pahasti.
— Valo-ohjatun risteyksen välityskyky ei yksinkertaisesti riitä. Pahimmillaan 13-tiellä jonot ovat esimerkiksi risteysalueen itäpuolella Pitkäjärven kiertoliittymään saakka, sanoo Mikkelin kaupungin suunnitteluinsinööri Antero Cederström.
Samaa mieltä risteyksen uusimisesta on Pohjois-Savon ely. Kiertoliittymän rakentamiseksi on aloitettu tie- ja katusuunnitelmien laadinta.
— Suunnitteluvaihe valmistuu ensi keväänä, sanoo elyn projektipäällikkö Timo Särkkä.

Rakentamisvuosi voisi olla 2020.

Hankkeen jatkoa Särkkä ei kuitenkaan arvioi lähemmin. Hänen mukaansa kiertoliittymä otetaan toteutettavien kohteiden joukkoon, mutta rakentamisvuotta hän ei ennakoi.
Mikkelin kaupunki on ollut halukas vauhdittamaan rakentamista. Perusteluna on sekä liikenne että koko tienoon, ennen muuta kaupunkia kiinnostavan Karilan alueen tuleva maankäyttö.
Cederström arvioi, että toteutusvuosi voisi olla 2020.
Kiertoliittymä on vielä soviteltava rahoituskehykseen. Kyse ei ole mitenkään pienestä kohteesta. Särkän arvion mukaan pelkästään liittymän rakentaminen maksaa 3–4 miljoonaa euroa.
Kustannusjaosta kaupungin ja elyn kesken ei vielä ole lopullista selvyyttä. Suunnittelukulut on jaettu puoliksi.

Kaksikaistaisuus vaatii ennakointia

Rakennushankkeenakaan kiertoliittymä ei ole pienimmästä päästä.
Liittymän keskelle tulevan ympyrän sisähalkaisija on 40 metriä. Totuttu ympyräkoko taajama-alueella on 25 metriä.
Kiertoliittymä jakaa Mikkelin Otavankadun, Rantakylään menevän Vanhan Otavantien sekä 13-tien liikenteen.


Poikkeavaa paikallisissa oloissa on se, että kiertoliittymän kaupungin puoleiselle pohjoiselle reunalle tulee kaksi kaistaa rinnakkain.
Kiertoliittymän suunnittelusta vastaa Sitowise Oy. Johtava konsultti Matti Romppanen sanoo, että ajaminen kaksikaistaisella osuudella vaatii autoilijalta tarkkuutta ja ennakointia.
— Järjestely tarvitaan liikennemäärien vuoksi. Kaistojen liikenne ohjataan portaaleilla. Erikoiskuljetusten tarpeita varten tehdään yliajettavia saarekkeita.

Risteysalueella on varsin tuntuvat liikennemäärät. 13-tiellä liikkuu 6 600—9 000 autoa vuorokaudessa. Osa liikenteestä on raskaita ajoneuvoja.
— Valtatie 13 on merkittävä päätieyhteys Kokkolasta Jyväskylän ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan ja edelleen itärajalle, sanoo Särkkä.
Vielä suuremmat liikennemäärät on tilastoitu Vanhalla Otavantiellä, jossa autoja kulkee lähes 10 000 vuorokaudessa.

Pyöräilijöille tunneli ja valot

Viimeisten viiden vuoden aikana liittymässä on sattunut 16 onnettomuutta, joista seitsemän on johtanut loukkaantumiseen. Kolarit ovat lähinnä kääntymisonnettomuuksia ja peräänajoja.


Viidessä onnettomuudessa osapuolena on ollut jalankulkija tai pyöräilijä. Kiertoliittymässä uusitaankin kevyen liikenteen oloja.
Keskustasta Rantakylään suuntuvalle kevyelle liikenteelle tulee 13-tien alikulkutunneli.
Nykyisin vaarallinen risteys kevyelle liikenteelle on tämän kulkusuunnan Johtokadun risteys. Tähän ei alikulkuja tule, vaan liikennevalot sekä autoille että pyöräilijöille.