Ristiinan kirjastoa esitetään nyt koulukeskuksen vanhimpaan osaan – Lautakunnat päätyivät eri kannalle kuin koulukeskuksen tulevaisuutta pohtinut työryhmä

Virkamiesten mukaan kirjaston tilat olisi järkevintä sijoittaa lukiolta vapautuneisiin tiloihin. Poliitikot antaisivat ne mieluummin yhtenäiskoulun opetuskäyttöön.

Vesa Vuorela

Mikkelin kaupunki haluaisi luopua Ristiinan kirjaston nykyisestä toimitilasta.
Mikkelin kaupunki haluaisi luopua Ristiinan kirjaston nykyisestä toimitilasta.

Ristiinan kirjastoa esitetään siirrettäväksi koulukeskuksen vanhimpaan osaan, esikoulun viereen. Tilassa toimii tällä hetkellä yhtenäiskoulun alaluokkia. Lautakunnat päätyivät asiassa eri kannalle kuin koulukeskuksen tulevaisuutta pohtinut työryhmä.

Asiasta päätettiin äänestysten jälkeen Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunnassa sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa viime viikolla. Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätyi yksimielisesti esittämään samaa kokouksessaan tiistaina.

Sivistysjohtaja Virpi Siekkisen pohjaesityksenä niin kasvatus- ja opetuslautakunnalle kuin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle oli kirjaston siirtäminen lukiolta vapautuneisiin, koulukeskuksen uusimpiin tiloihin. Ristiinan koulukeskuksen tulevaisuutta selvittänyt työryhmä esitti hankesuunnitelmassaan yksimielisesti tätä ratkaisua.

Pohjaesitys hävisi vastaehdotukselle kasvatus- ja opetuslautakunnan äänestyksessä äänin 2–7 ja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan äänestyksessä äänin 3–8. Seuraavaksi hankesuunnitelma etenee Mikkelin kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kasvatus- ja opetuslautakunnassa vastaehdotuksen teki Juha Hakkarainen (sd.), ja sitä kannattivat Janne Strengell (kesk.) ja Petri Tikkanen (sd.). Hakkarainen perusteli ehdotustaan sillä, että näin saadaan yhtenäiskoulun käyttöön ”koulukäyttövalmiit”, rakennuksen uusimmat tilat. Myös paikalliset asukkaat ovat olleet tämän vaihtoehdon kannalla.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa vastaehdotuksen teki Liisa Pulliainen (kesk.). Ehdotusta kannattivat Nina Jussi-Pekka (vihr.), Reijo Hämäläinen (sd.), Jari Sihvonen (kesk.), Heino Lipsanen (kesk.) ja Laura Hämäläinen (kesk.). Pulliainen katsoi, että kunnostus kirjastoa varten olisi tässä vaiheessa järkevämpää tehdä koulukeskuksen vanhimpaan päätyyn, joka vaatii todennäköisesti lähiaikoina peruskorjausta.

Kustannusarvion mukaan kirjaston siirto lukiolta vapautuneisiin tiloihin maksaisi 150 000 euroa. Kirjaston sijoittaminen esikoulun viereen kaksinkertaistaisi kulut 300 000 euroon.

Remontti vain aikaistuisi

Ristiinan lukio lakkautettiin keväällä 2020, ja sen myötä koulukeskuksesta vapautui noin 767 neliömetriä opetustiloja. Päätös käynnisti pohdinnan koulukeskuksen tilojen tulevasta käytöstä. Kaupungin tilapalvelut kokosi moniammatillisen työryhmän, joka laati asiasta hankesuunnitelman.

Hankesuunnitelmaan on tehty päivityksiä Ristiinan aluejohtokunnan ja Mikkelin lautakuntien toiveesta. Lokakuussa 2020 Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta palautti hankesuunnitelman työryhmälle uudelleen valmisteltavaksi. Sen mukaan kirjaston sijoittaminen entisen lukion tiloihin vaatisi purkutöitä ja massiivista seinien siirtoa tiloissa, jotka on rakennettu 2000-luvun alussa ja soveltuvat sellaisenaan opetuskäyttöön.

Lautakunta huomautti, että koulukeskuksen vanhin osa on rakennettu 1960-luvulla ja peruskorjattu 1990-luvulla, joten tilojen peruskorjaus olisi edessä lähiaikoina joka tapauksessa.

Työryhmä tarkasteli toimintojen sijoittelua uudelleen, mutta totesi yksimielisesti, että kirjaston tilat on järkevintä sijoittaa lukiolta vapautuneisiin tiloihin niin toiminnan kuin taloudenkin näkökulmasta.

Koulukeskus saisi myös nuorisotilat

Hankesuunnitelmassa esitetään, että myös Ristiinan nuorisotilat siirrettäisiin koulukeskukseen. Ne sijoittuisivat koulukeskuksen vanhimman osan eteläiseen päätyyn. Muutos- ja korjaustyöt maksaisi 150 000 euroa.

Nykyistä nuorisotaloa ja kirjastotaloa esitetään myytäviksi, mikä toisi kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin noin 36 000 euron nettosäästön vuodessa.