Pysäköinti päättyy Marskin aukiolla vuodenvaihteessa — Urheilupuiston koulun väistötilojen rakennustyöt alkavat

Suosittu pysäköintialue on pois käytöstä ainakin kaksi vuotta. Aukiolle nousee yli 70 parakin väistökoulu.

Jaakko Avikainen

Marskin aukiolla on 160 ilmaista ja aikarajatonta pysäköintipaikkaa. Se on lähialueen oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilökunnan suosima parkkipaikka.
Marskin aukiolla on 160 ilmaista ja aikarajatonta pysäköintipaikkaa. Se on lähialueen oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilökunnan suosima parkkipaikka.

Urheilupuiston koulun väistötilojen rakentaminen alkaa Marskin aukiolla Mikkelissä heti vuodenvaihteessa. Aukiolle nousee noin 70 parakista koostuva tilapäinen oppilaitos noin 400 koululaiselle. Se täyttää koko Otavankadun alkupäässä sijaitsevan aukion ainakin kahden vuoden ajan.


Väistökoulun sijoittuminen Marskin aukiolle tarkoittaa sitä, että alue poistuu tilapäisesti pysäköintikäytöstä. Aukiolla on nyt 160 aikarajatonta ja ilmaista pysäköintipaikkaa, mikä on tehnyt siitä suositun parkkipaikan monelle mikkeliläiselle.

Marskin aukio on pysäköintipaikkana tarpeellinen erityisesti Etelä-Savon ammattiopisto Esedun opiskelijoille ja henkilökunnalle. Esedulaiset ovatkin suurin yksittäinen pysäköintipaikan käyttäjäryhmä.
Ammattiopiston väki saa korvaavia pysäköintipaikkoja ainakin entisen maalaiskunnan kunnantalon pihasta hieman ylempää Otavankadulta. Keväämmällä, Urheilupuiston koulun siirryttyä väistötiloihin, parkkipaikkoja on luvassa jonkin verran myös koulun pihalta.
— Alkuvuodesta on varmasti hieman haastavaa, mutta näillä pärjätään, kommentoi Esedun rehtori Marja Anttalainen.

Urheilupuiston koulun saneerauksesta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä.Torikauppiaat ovat säilyttäneet myyntivaunujaan Marskin aukiolla. Niille on löytymässä tilaa satamasta.
— Meidän kanssamme on keskusteltu useammistakin vaihtoehdoista, mutta satama on niistä ylivoimaisesti paras. Se on lähellä toria, sinne on helppo pysäköidä ja siellä onnistuu myös kaluston huoltaminen, kertoo tilahallinnon kanssa neuvotteluja käynyt torikauppias Tero Puikkonen.  
Muilta osin Marskin aukion pysäköintipaikkoja ei suoraan korvata. Lähistöllä on kadunvarsipaikkoja normaalein pysäköintitaksoin ja -rajoituksin.

Urheilupuiston koulun väistötilojen rakentaminen alkaa maansiirtotöillä. Maahan tehdään kaivannot parakkikoulun vaatimille viemäröinneille sekä sähkö- ja atk-kaapeloinneille. Varsinainen parakkikoulu seisoo parrujen ja sorapatjan päällä.
Parakkikoulu rakentuu kevään aikana. Lopullinen aikataulu täsmentyy rakennustöiden edetessä. Parakit toimittaa Cramo Adapteo Oy. Valmista on määrä olla viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Urheilupuiston koulu muuttaa väistötiloihin kesken kevätlukukauden.
— Se on meille parempi vaihtoehto, jotta saamme sitten ehjän alun tulevalle syyslukukaudelle. Muutto on mahdollinen aikaisemminkin, jos rakennustyöt valmistuvat aikataulusta edellä, sanoo Urheilupuiston koulun rehtori Susanna Savander.

Mikkelin kaupungille Urheilupuiston koulun väistötiloista aiheutuu noin miljoonan euron kustannukset. Summa pitää sisällään parakkien vuokrat sekä niiden rakentamis- ja purkamiskustannukset.
Väistön on arvioitu kestävän kaksi vuotta. Urheilupuiston koulu joutuu lähtemään evakkoon sisäilmaongelmien takia. Yli 60 vuotta vanhan koulun rakenteista on löytynyt betonilaudoituksia ja kutterinpurua, joista irtoaa mikrobeja hengitysilmaan. Riskirakenteet joudutaan purkamaan ja uusimaan.


Urheilupuiston koulun saneerauksesta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä. Mikkeli arvioi kaikki kouluremonttitarpeet ja mahdollisten uusien koulukiinteistöjen rakennustarpeet kaupunkirakennetyöryhmässä.