Mikkelin poliittisen johdon mukaan kaupunginjohtaja Timo Halonen on suoriutunut töistään ”melko hyvin” — Päättäjät tähdentävät edunvalvontaa

Mikkelin kaupunginhallituksen mukaan kaupunginjohtaja Timo Halosella on poliittisen johdon luottamus.

Mikkelin poliittinen johto on käynyt läpi kaupunginjohtaja Timo Halosen toimia ja tulevia töitä. Halosella on poliittisen johdon luottamus.
Mikkelin poliittinen johto on käynyt läpi kaupunginjohtaja Timo Halosen toimia ja tulevia töitä. Halosella on poliittisen johdon luottamus.

Mikkelin poliittinen johto katsoo, että kaupunginjohtaja Timo Halonen on onnistunut tehtävässään ”melko hyvin”.

Kaupunginhallitus käsitteli ykkösvirkamiehen työtä ja tavoitteita maanantain kokouksessaan. Arviointi on normaali menettely, joka pohjautuu kaupunkityönantajan ja virkamiehen esimies-alainen -keskusteluun ja johtajasopimuksen arviointiin.

Arvioinnissa katsotaan tehtyä työtä ja asetetaan tavoitteita jatkolle.
Kaupunginhallitus asetti tuleville vuosille painopisteiksi erityisesti talouden tasapainotustoimenpiteiden ja henkilöstön kehittämisohjelman läpiviennin.
Lisäksi tavoitteisiin luetaan strategiaohjelmiin sisältyvien kehittämisalustojen käynnistäminen, kaupungin konsernikokonaisuuden kokoaminen sekä päätösten ja niitä toteuttavien operatiivisten toimien sujuvuuden parantaminen.

”Arvosana on hyvää tasoa”

Arvioinnissa ei puututtu kaupunginjohtajan palkkaan.

Kaupunginjohtajan työn arviointi tapahtuu kaupunginhallituksessa puheenjohtajan johdolla.

Kuinka Halosen saama arvosana ”melko hyvin” on nähtävä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen?

— Kyse on arvosanan muotoilusta viisiportaisessa asteikossa. Voi sanoa, että arvosana on hyvää tasoa, sanoo Aholainen.

Kaupunginhallitus keskusteli kaupunginjohtajan työstä maanantaina. Aholaisen mukaan hallitus korostaa elinvoimaohjelman valmistumista, muuttoliikkeen suunnan muutosta sekä koulutuksen ja osaamisrakenteiden vahvistamista.

— Arviointitulokset ja asetetut painopisteet kuvaavat hyvin kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisen vaativaa tilannetta.

Palkkaukseen palataan parin vuoden päästä

Yhtenä osana kaupunginjohtajan työtä on saada kaupunkiyhteisö mukaan paremman tulevaisuuden rakentamiseen.

— Kaupunginjohtaja on julkisuuden henkilö, jolla on tärkeä tehtävä puheillaan, kirjoituksillaan, teoillaan ja esiintymisellään viestiä Mikkelin kaupungin linjaa ja päätöksiä omalle organisaatiolle, kaupunkilaisille ja kaupungin ulkopuolelle.

Aholaisen mukaan Halosella on poliittisen johdon luottamus.

— Edunvalvonta ja verkostoituminen ovat osa julkikuvan vahvistamista. Ne on nostettu erityisesti seurattavien asioiden joukkoon, sanoo Aholainen.

Arvioinnin yhteydessä ei puututtu kaupunginjohtajan palkkaan, koska palkkaa tarkistettiin johtajasopimuksen mukaisesti viime vuoden elokuussa.

Seuraava tarkistusajankohta on elokuussa 2021.

Luetuimmat