Pieksämäen Urheilutalosta tulossa lihava riita — Kaupungin talous on tiukoilla, mutta huonokuntoiseksi todetun rakennuksen peruskorjaukseen esitetään 1,5 miljoonaa euroa

Sinikka Riipisen esitys sai taakseen seitsemän ääntä. Kaupunginjohtaja Ulla Nykänen jätti asiaan eriävän mielipiteen.

Arja Reinikainen

Pieksämäen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että huonokuntoiseksi todetun Urheilutalon peruskorjaukseen varataan ensi vuonna 500 000 euroa ja kahtena seuraavana vuonna saman verran.
Pieksämäen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että huonokuntoiseksi todetun Urheilutalon peruskorjaukseen varataan ensi vuonna 500 000 euroa ja kahtena seuraavana vuonna saman verran.

Pieksämäen kaupungilla on edessään taloudellisesti tiukat ajat.

Siitä huolimatta kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että huonokuntoiseksi todetun Urheilutalon peruskorjaukseen varataan ensi vuonna 500 000 euroa ja kahtena seuraavana vuonna saman verran.

Päätös ei suinkaan syntynyt yksimielisesti.

Sinikka Riipinen (kesk.) esitti, että investointiosaan varataan 500 000 Urheilutalon välittömiin suunnittelu- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla mahdollistetaan vaihtoehto, jossa urheilutaloa käytetään liikunnallisiin tarkoituksiin vielä seuraavat 15-20 vuotta.

Saman kokoinen raha varataan myös kahdelle seuraavalle vuodelle.

Mika Majamäki (vihr.)  ja Veli-Pekka Myyryläinen (ps.) kannattivat  Riipisen tekemää esitystä.

Riipisen esitys sai äänestyksessä taakseen seitsemän ääntä.

Kaupunginjohtaja Ulla Nykänen ilmoitti jättävänsä asiaan eriävän mielipiteen, johon kaupunginhallituksen puheenjohtaja  Arto Sepponen (kesk.) ja jäsenet  Liisa Ruokaselkä (sd.) ja Heikki Skyttä (kok.) yhtyivät.

Eriävän mielipiteen mukaan 1,5 miljoonan euron peruskorjauksen tekeminen yli 50 vuotta vanhaan urheilutaloon ei ole perusteltua, koska rakennus on useilla selvityksillä todettu niin huonokuntoiseksi, ettei peruskorjausta suositella, eikä käyttöiän jatkumisesta ja riskirakenteiden poistumisesta ole varmuutta.

Wasa Group Oy:n on määrä aloitta uuden liikuntahallin rakentamien alkaa ensi vuonna. Uuden hallin on määrä valmistua vuoden 2021 aikana.

Eriävän mielipiteen jättäjät toteavat, että kaupungin päätökset liikuntahallin käyttöoikeudesta ovat lainvoimaiset, eikä kaupunki voi sopimuksesta yksipuolisesti vetäytyä yksin ilman korvausvelvoitetta.

Talous tiukoilla

Kaupunginjohtaja Ulla Nykänen toteaa, että kaupungin taloudellinen tilanne on haasteellinen.

— Tämän vuoden tilinpäätös tulee jäämään 1,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Suunnitelluista säästötoimista huolimatta sama tahti jatkuu myös vuosina 2021 ja 2022.

Nykänen toteaa, ettei talousarvioon ei ole laskettu yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena saatavaa säästöä, vaan se näkyy ensi vuoden toteumassa ja pienentää alijäämää.

Yhteensä tasapainotusohjelman säästövaikutus on 2,5—3 miljoonaa euroa.

Koulurakentaminen rasittaa taloutta

Kaupungin taloutta rasittavat meneillään olevat isot investoinnit, joista merkittävimpiä ovat Hiekanpään yläkoulu, Etelä-Savon ammattiopiston tekniikkarakennus ja Virtasalmen koulu ja päiväkoti.

Kunnallistekniikkaan varataan 3,5 miljoonaa euroa ja Poleenin kattoremonttiin 400 000 euroa.

Lisäksi ohjelmassa on Maaselän koulun ja päiväkodin rakentaminen leasing-rahoituksella.

Yhteensä talousarviossa investointeihin on varattu 14.3 miljoonaa.

Investointien vuoksi kaupunki velkaantuu. Vuoden kuluttua kaupungilla on velkaa noin 92,3 miljoonaa euroa.

Verotuloja kaupungille arvioidaan tulevan 67 ja valtionosuuksia 49,4 miljoonaa euroa.

Vuosikate on 4,8 miljoonaa euroa, mikä ei riitä poistoihin, ja ensi vuonna alijäämää arvioidaan kertyvän 1,1 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden talousarvion ja koko suunnitelmakauden toteutumisessa on monia epävarmuustekijöitä.

— Ellemme pääse suunniteltuihin säästöihin tai perusturvan puolelta tulee merkittäviä ylityksiä, voi suunnitelmakauden lopussa olla tilanne, jossa kriisikuntakriteeri eli 1 000 euroa alijäämää asukasta kohden on realismia, pohtii Nykänen.

Talousarviokäsittelystä on odotettavissa valtuustossa jälleen värikäs näytelmä.

Äänestyksiä ennakoidaan vaativan muun muassa Vehmaskylän koulun lakkauttaminen ja Virtasalmen, Naarajärven ja Jäppilän hoitajavastaanottojen uudelleen järjestelyt.

Kaupungin ensi vuoden talousarvio on kaupunginvaltuuston käsiteltävänä 16. joulukuuta kello 18.