Palloiluhallista käydään nyt valituskierrosta — Kuplahallin uusiminen siirtyy ainakin ensi vuoteen

Mikkelin kaupunki vaatii palloiluhallihankkeen markkinaoikeusvalitusten ja oikaisuvaatimuksen hylkäämistä. Neljän miljoonan euron halliprojekti on kaupungin omalla päätöksellä toistaiseksi pysähdyksissä.

Mari Koukkula

Uuden palloiluhallin rakentamisen oli tarkoitus alkaa tämän vuoden puolella. Hanke siirtyy ensi vuoteen.
Uuden palloiluhallin rakentamisen oli tarkoitus alkaa tämän vuoden puolella. Hanke siirtyy ensi vuoteen.

Mikkelin kaupunki katsoo, että se on toiminut hankintalain mukaisesti päättäessään Kalevankankaan jalkapallohallin hankkeesta.

Rakennusliike Jalon Rakentajat Oy on jättänyt asian päätöksenteosta oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusta käsitteli maanantaina kaupunginhallitus, jonka mukaan hankintayksikkö on noudattanut hankintalain määräyksiä kaikkia osapuolia tasavertaisesti kohdellen.

Kaupunki katsoo, että oikaisuvaatimus tulee hylätä aiheettomana.

Kaupunki pyysi avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouksia Kalevankankaan jalkapallohallin kvr-urakasta.

Jalon Rakentajat Oy:n mukaan kilpailevat tarjoajat Saltex Oy ja Kiviconstruction Oy eivät täytä tarjouspyynnössä mainittua vähimmäisvaatimusta.

Erimielisyyttä on ollut muun muassa referenssien esittämisestä. Lisäksi valittaja on esittänyt, että tarjousten vertailu on suoritettu virheellisesti ja että tarjousten tekijöitä ei ole kohdeltu tasavertaisesti.

Hankintapäätöksestä on jätetty myös kaksi valitusta markkinaoikeudelle. Valituksen tekivät Kiviconstruction Oy sekä Jalon Rakentajat Oy.

Kiviconstruction Oy:n mukaan hankintayksikkö ei ole kohdellut hankintamenettelyyn osallistuneita tasapuolisesti, eikä tarjouspyynnön perusteella ole voinut antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Jalon Rakentajat Oy:n mukaan kilpailevat tarjoajat Saltex Oy ja Kiviconstruction Oy eivät täytä tarjouspyynnössä mainittua vähimmäisvaatimusta.

Kaupunginhallitus päätti kesäkuun lopulla hankkeen keskeyttämisestä.

Hankkeen kokonaisvastuu-urakoitsijaksi valittiin 4,14 miljoonan euron tarjoushinnalla Saltex Oy.

Kaupunki on jättänyt vastineensa markkinaoikeudelle ja katsoo, että valitukset tulee hylätä.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin neljä miljoonaa euroa.

Kaupunki on antanut sitoumuksen, että hankintapäätöstä ei panna täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

Vuonna 1982 pystytetyn vanhan kuplahallin purku ja uuden rakentaminen oli määrä alkaa nyt kesällä, mutta valitukset ja oikaisuvaatimus siirtävät aloitusta.

Kaupunginhallitus päätti kesäkuun lopulla hankkeen keskeyttämisestä. Kaupunki laskee, että valituskierrosten ratkettua rakentamaan voisi päästä ensi vuoden puolella.