Kyyvedestä tulee kirja ensi kesäksi — Tekijät etsivät keräyksellä kuvia, juttuja ja ruokareseptejä järven alueelta Mikkelistä, Kangasniemeltä ja Pieksämäeltä

Kirja käsittelee Kyyvettä monesta näkökulmasta.

Petri P. Pentikäinen

Järviwikin mukaan pitkät, kapeat niemet ja lahdet ovat Kyyvedelle luonteenomaisia. Arvokkaita luontokohteita ovat rantaluhdat, vanhat lehtimetsät, ruovikot ja lintujen pesimäluodot.
Järviwikin mukaan pitkät, kapeat niemet ja lahdet ovat Kyyvedelle luonteenomaisia. Arvokkaita luontokohteita ovat rantaluhdat, vanhat lehtimetsät, ruovikot ja lintujen pesimäluodot.

Mikkelin, Kangasniemen ja Pieksämäen alueille ulottuva Kyyvesi saa oman kirjansa, kirjat tekijät kertovat tiedotteessa.

Tekijät ovat Saku Niilo-Rämä ja Petri P. Pentikäinen, ja kirjan mahdollistavat Haukivuoren aluejohtokunta, Kyyveden kalastusalue sekä Kyyveden osakaskunta. 

Kuvapainotteinen teos julkaistaan ensi kesäksi.

Kirja käsittelee Kyyvettä monesta näkökulmasta. Järvellä on kiintoisa historia, ja se on tärkeä osa alueen asukkaiden jokapäiväistä elämää.

Tekijöiden mukaan keskisyvyydeltään matala ja erilaisten valumien rasittama Kyyvesi ansaitsee huomiota myös siksi, että sen tilaa voidaan parantaa.

Kirjaa varten on aloitettu keräys, jolla etsitään Kyyveteen liittyviä kuvia, juttuja ja ruokareseptejä.