Etelä-Savon maakuntahallitus kertoo taas valtiolle, että nykyinen maakuntajako on sen mielestä hyvä lähtökohta sote-maakunnille — Savonlinnalaiset olivat äänestyksessä toista mieltä

Savonlinnalaiset Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) ja Lea Sairanen (kok.) eivät olisi halunneet kiitellä nykyiseen maakuntajakoon perustuvaa sote-jakoa. He hävisivät äänestyksen.

Julia Paasonen

Etelä-Savon maakuntahallitus kertoo taas valtiolle, että nykyinen maakuntajako on sen mielestä hyvä lähtökohta sote-maakunnille — Savonlinnalaiset olivat äänestyksessä toista mieltä

Etelä-Savon maakuntahallitus on äänin 10—2 sitä mieltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamishankkeet pitää toteuttaa maakunnittain. Lokakuun lopulla maakuntahallitus päätyi samanlaisin äänestysluvuin samaan lopputulokseen äänestäessään sote-keskusten valmistelusta.

Maakuntahallitus antoi valtioneuvostolle lausuntonsa uudistamishankkeiden valtionavustuksia koskevasta asetuksesta ja kiitteli sitä, että asetuksen lähtökohtana on nykylainsäädännön mukainen maakuntajako.

Asetusluonnokseen sisältyy mahdollisuus poiketa maakuntaperusteisesta aluejaosta erityisestä syystä. Tämä mahdollisuus ei maakuntahallituksen mielestä saa johtaa siihen, että hanke ei enää kattaisi 80:tä prosenttia maakunnan väkiluvusta, mikä toisaalta on avustuksen ehtona.

Äänestyksessä hävisivät savonlinnalaiset Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) ja Lea Sairanen (kok.). Heidän mielestään maakuntaliiton olisi pitänyt todeta noudattavansa lausunnossaan jäsenkuntiensa ilmaisemaa tahtoa sote-valmistelun etenemisestä. Lisäksi he olisivat halunneet lausunnossa todettavaksi, että mahdollisuus poiketa maakuntaperusteisesta aluejaosta takaa sosiaali-ja terveyspalvelujen tarkoituksenmukaisen järjestämisen ja aluejaon sote-palveluille.

Savonlinnalainen Jarkko Wuorinen (kesk.) äänesti tyhjää. 

Savonlinnan seudun kunnat ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua Pohjois-Savon sote-valmisteluun.